Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

 

 

Begin april werd de metaalrecyclingrecyclingsector opgeschrikt door twee artikelen in het Financieel Dagblad over metalen met chroom-6 coating met de tendentieuze titels: ‘Waar is het vervuilde staal van de Lekbrug gebleven?’ ‘Giftig staal ging stiekem naar de ovens van Tata’.

 

Foto: Ook op de metalen onderdelen van de oude brug van Vianen was chroom-6 verwerkt. De brug is recent verwijderd en zal gesloopt worden.

 

De artikelen vinden hun voedingsbodem in de publieke onrust na de ziektegevallen enkele jaren terug als gevolg van het werken met chroom-6 bij defensie en NS. Deze met chroom-6 gecoate metalen worden in het artikel omschreven als ‘giftig staal’, dat alleen in een speciale fabriek mag worden behandeld. De werkelijkheid is echter volstrekt anders.

 

Chroom-6 houdende coatings op metalen zijn met name Arbo technisch een risico in het geval van het (opnieuw) schuren van deze gecoate metalen. Dat zijn activiteiten die in de metaalrecyclingketen niet voorkomen. Bij op- en overslag en de eindverwerking in smelterijen zijn er geen risico’s. Noch voor de gezondheid van medewerkers, noch voor de omgeving.

 

De Europese Commissie heeft in februari vorig jaar op een expliciete rechtsvraag van het ministerie van IenW nog geoordeeld dat metalen met chroom-6 houdende coatings als regulier schroot mogen worden behandeld, mits de concentratie in metaal plus coating onder 0,1% blijft van het gewicht van het metaal en de coating samen. In de praktijk wordt daar altijd aan voldaan

 

 

Voor wat betreft de Arbo risico’s heeft de MRF in 2018/2019 onderzoek laten doen en een rapport laten opstellen door SGS naar de bewerkingen in onze branche van schroot met een chroom-6 coating, te weten knippen en snijden. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat nauwelijks sprake is van verspreiding van chroom-6 deeltjes bij deze bewerkingen, en daarmee blootstelling hieraan. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de MRF veiligheidsrichtlijnen onder haar leden verspreid voor het omgaan met metalen met chroom-6 coating.

 

In het smeltproces in een staalfabriek wordt het op het schroot aanwezige chroom-6 omgezet naar het onschadelijke chroom-3. Daar hoeft geen enkele bijzondere bewerking aan te worden toegevoegd. Chroom-6 is een heel onstabiele verbinding, die met zuurstof omgezet wordt naar het onschadelijke chroom-3.

 

Nederland is het enige EU-land waar nu commotie is over de hoogwaardige recycling van deze metalen. Dat is jammer en ook schadelijk. In de artikelen wordt een anonieme bron aangehaald, die onze sector als ‘boefjes’ betiteld en spreekt over een branche die het niet zo nauw neemt met wet- en regelgeving, en enkel gaat ‘voor de hoogste opbrengst’. Dit doet geen recht aan deze sector die zich de afgelopen decennia professioneel heeft ontwikkeld.

 

Dat roept vragen op waar deze discussie vandaan komt, en welke belangen hiermee worden gediend. De MRF heeft inmiddels afspraken gemaakt voor nader overleg met betrokken overheden om de ratio terug te krijgen in de discussie. Want nu is het chroom-6, maar wat is het volgend jaar?

 

Hans Koning
Bron: MRF circulair april 2022