Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Laan van Nieuw Oost Indië 131 2593 BM Den Haag Postbus 85645 2508 CH Den Haag
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer

Metalen zijn een hoogwaardige secundaire grondstof. Goed en oneindig te recyclen. En met een financiële waarde. De Circulaire Economie in de praktijk. Metalen vallen echter nog steeds onder een achterhaalde afvalstoffendefinitie uit de vorige eeuw.

Tijdens de afgelopen ALV van de MRF werden de aanwezigen door ons en Stichting OPEN geïnformeerd over de regeling voor metaalrecyclers om de goede verwerking van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) te stimuleren. De regeling wordt nu succesvol getest. Vanaf januari 2022 zal deze van start gaan. 

Een brandverzekering hoort wel degelijk tot de mogelijkheden voor recyclingbedrijven. Een goede tussenpersoon en beperking van uw brandrisico’s zijn daarbij van groot belang.

‘Metaalrecyclers zijn moeilijk te verzekeren en als het al lukt, zijn de premies niet op te brengen’. Dat is zo’n beetje de algemene stemming binnen de branche, maar de vraag is: is het echt zo hopeloos? Voldoende reden voor de redactie om in gesprek te gaan met erkende verzekeringen experts en MRF leden die worstelen met de problematiek. Het levert uiteindelijk een hoopvol beeld op: verzekeren is mogelijk. Er zijn zelfs meerdere opties, maar bedrijven moeten de zoektocht naar een verzekeraar goed inrichten. De brandrisico’s binnen de onderneming moeten grondig in kaart worden gebracht en de kans op ongelukken geminimaliseerd. Goede preventie drukt de premie.

 

Fit for 55! Europa moet aan de slag. De Europese Commissie presenteerde een groot klimaatpakket om de uitstoot van CO2 in 2030 met 55 procent verlaagd te hebben. We bellen Emmanuel Katrakis van EuRIC, onze man in Brussel, erover. 

Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) gaat plaats maken voor het Circulaire Materialenplan (CMP1). Bij de totstandkoming van LAP3 in 2016 werd ook al gesproken over verandering van de naam in Materialenplan. We hebben toen gesteld dat naamswijziging pas zin had als de gehele keten in het beleid zou worden meegenomen. Dat het LAP nu Materialenplan gaat heten is een sprong voorwaarts. Het betekent dat het circulaire beleid niet beperkt kan blijven tot de afvalfase. Dat is noodzakelijk voor het sluiten van de keten.

Volgens de Monitor Arbeidsongevallen 2020 zijn er bij de Inspectie SZW in 2020 minder ongevallen gemeld dan in voorgaande jaren. Dat is met name het gevolg van de maatregelen ten aanzien van de coronapandemie. Werken met machines en werken op hoogte blijven risicovol.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van oktober 2021. 

MRF Circulaire oktober 2021.

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Contantloos? Het is al jaren een gevoelig punt van discussie binnen onze branche: moeten we af van contante betalingen of niet? Het is zó gevoelig dat een discussie beginnen over het thema al gevoelig ligt. En toch wil ik het thema in deze column aansnijden, want daar is alle aanleiding voor, nu banken en overheden cash willen terugdringen. Ook in onze sector.

Het is al maanden een vast onderdeel van het Journaal: de kabinetsfor­matie, of anders gezegd: waarom er maar geen kabinet tot stand komt. Zes maanden na de verkiezingen is een kabinet nog niet in zicht. Jules Wilhelmus schrijft alvast een brief aan de formateur over het belang van metaalrecycling voor een duurzaam Nederland.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van september 2021. 

MRF Circulaire september 2021. 

Voorgaande uitgaven vindt u hier. 

Na het succes van de 1e editie van het Nationaal Recycling Congres dat op 25 november jl. volledig in digitale vorm plaatsvond, zal de 2e editie in een hybride jas worden gestoken. Een congres met fysieke deelnemers maar tevens digitaal bij te wonen via een ‘live stream’.

Vanaf 1 januari 2022 zullen alle MRF-leden met een nieuwe versie van de Erkenningsregeling MRF Keurmerk gaan werken. In het Keurmerk zullen ook de ontwikkelingen in de nieuwe Omgevingswet en eventuele aanpassingen i.v.m. de nieuwe Stimuleringsregeling AEEA worden verwerkt. De MRF zal deze versie begin 2022 verplicht te stellen. Eind 2021 zal de MRF de 2022 versie verzenden naar de leden.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de stimuleringsregeling. De regeling was destijds in het leven geroepen om veel meer e-waste in te zamelen en daar zouden de leden van de MRF flink aan kunnen bijdragen.

Batterijen spelen een grote rol in de toekomst van de afvalverwerking. De Europese Commissie diende in december 2020 een ontwerpverordening voor batterijen en accu’s in. De ontwerpverordening gaat ver voorbij aan bestaande recyclingdoelstellingen. We gaan hierover in gesprek met onze vertegenwoordiger in Brussel Emmanuel Katrakis van EuRIC.

We spreken hen over de strijd en het succes van Ferry in de metaalhandel en over Janneke’s Womanijzer.

 

In Brussel wordt hard gewerkt aan een herziening van de EVOA-Regels die het onmogelijk moet maken voor niet alleen afvalstromen maar ook hoogwaardige recyclingstromen als metalen of oudpapier, om deze buiten de Europese grenzen te exporteren. Tenzij kan worden aangetoond dat de verwerking in het betreffende land geschiedt onder ‘vergelijkbare omstandigheden’ als binnen de EU. Een bizarre ontwikkeling, vindt MRF-directeur Hans Koning.

Creëer met het Circulair Materialenplan de randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling.

Regelgeving maakt contante inkoop van ijzer en metalen steeds ingewikkelder. Maar veiligheidsrisico’s en halsstarrige banken maken het voor bedrijven ook lastig de voorraad contant geld op peil te houden. IT-bedrijf Feeback, onderdeel van Béyonit zou via Tikkie Zakelijk een oplossing kunnen bieden. Frank Zijlstra, eigenaar van Béyonit geeft ons hierover een update.

 

De afgelopen maanden hebben we veel thema’s digitaal succesvol besproken en besloten, echter als voorzitter is het gemis van persoonlijk contact groot. ‘’We houden de digitale communicatie nog wel even vol maar zodra het mogelijk is zullen we onze MRF bijeenkomsten weer op de traditionele manier organiseren.’’ Lees hieronder de gehele column.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van juni 2021.

MRF circulaire juni 2021. 

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Steenhuis Recycling in Winschoten is sinds 1928 een bekende speler in de provincie Groningen en waardevol lid van de MRF. Having Steenhuis vertegenwoordigt de vierde generatie aan het roer van dit familiebedrijf. De MRF gaat met hem in gesprek over hoe hij het afgelopen coronajaar heeft beleefd. 

Metalen zijn eeuwige materialen: eindeloos recyclebaar zonder verlies van eigenschappen. Omdat metaalrecycling veel minder CO2 vraagt dan inzet ertsen is het belangrijk in kaart te brengen hoeveel dat dan wel niet is. De MRF laat daarom een rekentool ontwikkelen om die CO2 reductie van recycling van ferro en non-ferro inzichtelijk te maken.

In zijn column vraagt MRF directeur Hans Koning aandacht voor de stijging van het aantal branden door lithium-ion batterijen en accu’s. “Het gebruik ervan gaat in de komende jaren enorm toenemen. Onze oproep aan de staatssecretaris om invoering van een retourpremiesysteem voor die batterijen is dan ook geen overbodige luxe. Het ministerie vindt het te complex en wil niet dat een symbool van duurzaamheid als lithium-ion in de probleemhoek wordt gezet. Het is echter van belang, net als vele andere uitdagingen voor de Circulaire Economie, dat de problematiek bij de bron moet worden opgelost."

Met de verkiezingen in maart mochten we een keuze maken uit maar liefst 17 partijen. ‘Wie gaat duurzaamheid nu eens echt een stimulans geven en welke partij zal inzien dat circulariteit zonder recycling nooit echt van de grond komt. En dan nog: erkenning is niet genoeg, het gaat om concrete acties. Circulariteit met de mond belijden is makkelijk maar wat betekent dit in de praktijk?’. Lees hieronder de gehele column.

Vissers B.V. Oud papier en metaal recycling is onlangs MRF lid geworden. Met overtuiging zegt mede-eigenaar Marijn Rypma: “Vanwege de omvang van onze onderneming zijn we dat wel verplicht, vinden wij. Hoe sterker immers het fundament van
de MRF, hoe beter de MRF de collectieve belangen kan behartigen.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van april 2021.

Even Bellen met Brussel: Europarlementariërs: verminder de inzet van primaire grondstoffen zet in op secundaire grondstoffen uit recycling.

We bellen met onze vertegenwoordiger in Brussel, Emmanuel Katrakis van EuRIC, over een actuele Europese kwestie. Emmanuel heeft positief nieuws, het tij in Brussel lijkt te keren!

Emmanuel, je hebt goed nieuws!

We maken met z’n allen steeds meer gebruik van digitale berichtgeving. Om u op de hoogte te houden van de snelle actualiteit aangaande de MRF, hebben we WhatsApp Business aangemaakt.

Vandaag is het Global Recycling Day. De dag waarop jaarlijks wereldwijd aandacht wordt besteed aan het belang van recycling in een duurzame samenleving.

Precies één jaar na de lancering van het Nationaal Recycling Forum op 18 maart 2020 komt dit platform van hoogwaardige recyclingorganisaties waar ook de MRF deel van uit maakt met een 7-puntenplan voor na de verkiezingen.

 

Op maandag 22 maart a.s. organiseert onze Europese koepelorganisatie EuRIC een groots opgezet webinar. Dit is de eerste in een reeks, waar Europese beleidsmakers en recyclers met elkaar in discussie gaan over wat nodig is om de transitie naar de circulaire economie te kunnen realiseren. En wat nog nodig is voor de uitvoering van Europa’s ambitieuze klimaatagenda.

 

Als MRF-lid kunt u dit webinar – gratis –bijwonen.

 

Young Metal Masters (YMM) is in 2019 opgericht om de aanstormende talenten in onze branche met elkaar te verbinden. De Masters zijn medewerkers tot 35 jaar oud van MRF leden. Zij kunnen in allerlei functies werkzaam zijn, maar allemaal zijn ze betrokken en ambitieus. Ze willen elkaar leren kennen en van elkaar leren. Koen Huiskes van Huiskes Metaal en Koos van Laar van Reukema zijn hun kwartiermakers. We vragen hen hoe het in coronatijd met de YMM gaat.


Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van februari 2021.


MRF Circulaire februari 2021.

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Tijdens de afgelopen MRF Algemene Ledenvergadering die heeft plaatsgevonden op donderdag 3 december jl. heeft Gabriël van Seumeren de voorzittershamer doorgegeven aan Willeke Ketting. 

Het gaat goed met de recycling. Om de overgang naar de Circulaire Economie te realiseren kan en moet het echter nog veel beter. De randvoorwaarden hiervoor moeten nog worden gecreëerd. Dat was de gezamenlijke boodschap van het Nationaal Recycling Congres dat op 25 november jl. werd gehouden.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van oktober 2020.

MRF Circulaire oktober 2020

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Recycling is een essentiële schakel in het streven om te komen tot de Circulaire Economie. Dankzij onze sectoren krijgen gebruikte materialen een tweede leven als product of grondstof voor nieuwe producten. Maar in de praktijk bestaan nog veel belemmeringen voor hoogwaardige recycling en circulariteit. Met 100 jaar aan opgebouwde kennis en ervaring willen de vier initiatiefnemers zich gezamenlijk nadrukkelijk manifesteren als gesprekspartner voor politiek, overheid, media, producenten, consumenten en kennisinstituten bij het realiseren van de Circulaire Economie. 

Op 25 november 2020, vanaf 14.00 uur zal het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ centraal staan tijdens een twee uur durende livestream conferentie vanuit de speciaal gecreëerde Fokker Studio te Den Haag. 

In reactie op het artikel ‘Nederlands schroot reist de hele wereld over – waarom?’ heeft de MRF gisteren het volgende bericht aan de NRC en de betreffende journalist gezonden.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van augustus september 2020.

MRF Circulaire augustus/september 2020

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van juni 2020.

MRF Circulaire juni 2020

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Den Haag, 12 mei 2020—De Metaal Recycling Federatie (MRF) heeft vandaag specifieke richtlijnen verspreid onder haar leden met als doel die bedrijven in staat te stellen zich optimaal te houden aan de eisen van de 1,5 meter samenleving.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van april 2020.

MRF Circulaire april 2020

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Afgelopen maand hebben diverse MRF-leden hun voorraad mondkapjes gedoneerd aan het plaatselijke of regionale ziekenhuis.

De vier recyclingorganisaties, FNOI, MRF, NRK Recycling en de VHT, lanceren op 18 maart 2020 – Global Recycling Day – het Nationaal Recycling Forum. 

MRF-leden nemen maatregelen om hun medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting met het coronavirus om zo voor de continuïteit in de uitvoering van die taken te kunnen blijven zorgen. 

De MRF roept de overheid om de metaalrecyclingbranche expliciet als ‘cruciale beroepsgroep’ te classificeren. Zo kan optimaal worden gezorgd voor de continuïteit in de uitvoering van hun taken. 

In navolging van de door de Nederlandse overheid afgekondigde aanvullende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus, heeft Lejeune Association Management, waar het MRF-secretariaat is ondergebracht, besloten vanaf heden met een aangepaste, minimale bezetting op kantoor te werken om de risico’s van contaminatie te beperken.

Het Nationaal Recycling Congres dat gepland stond op Global Recycling Day 18 maart a.s. zal worden uitgesteld.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van februari 2020.

MRF Circulaire februari 2020

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

 

Nog iets minder dan twee maanden te gaan tot Global Recycling Day 2020. Dit jaar is het tevens honderd jaar geleden dat de recyclingbranche zich voor het eerst organiseerde in de Algemene Vereniging voor de lompen- en metaalhandel. Circulariteit is voor de recyclingsector dus al ruim een eeuw core business. 

De brancheorganisaties MRF (metaalrecycling), FNOI (oudpapier) en de VHT (textielrecycling) nemen het initiatief tot het organiseren van een Nationaal Recycling Congres. Het congres zal worden gehouden op woensdag 18 maart 2020 in de Fokker Terminal te Den Haag. De datum valt samen met Global Recycling Day 2020, de dag waarop sinds enkele jaren wereldwijd de aandacht wordt gevestigd op het belang van recycling in een duurzame samenleving.

Den Haag, 26 september 2019—De Metaal Recycling Federatie (MRF) en een aantal producentenorganisaties hebben een stimuleringsregeling afgesproken die moet leiden tot een hogere inzameling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Kern van de regeling is dat metaalrecyclers extra inspanningen verrichten om meer e-waste te sorteren naar 4 categorieën en gescheiden aan te leveren  bij een -gecertificeerde collega. Daarvoor ontvangen zij een vergoeding: 50 euro per ton voor in Nederland ingezamelde en gescheiden stromen AEEA naast de eventuele schrootwaarde. De regeling trad 1 september 2019 in werking en loopt tot 1 september 2020. 

De MRF werkt met verschillende organisaties om binnen de internationale metaalketen maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en om negatieve effecten voor mens en milieu aan te pakken. Die effecten kunnen wij alleen maar in samenwerking aanpakken. En daarom heeft de MRF als ondersteunende organisatie het internationaal MVO-convenant voor de metaalsector ondertekend. Andere deelnemende organisaties zijn bedrijven, de overheid, brancheverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en vakbonden.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van juni 2019.

MRF Circulaire juni 2019

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van april 2019.

MRF Circulaire april 2019

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Op 26 februari is de kunststofrecycling tak van de Europese recyclingorganisatie EuRIC gelanceerd, de ERPB. Twaalf nationale recyclingorganisaties zijn bij de oprichting betrokken, waaronder ook MRF en FNOI. Zij hebben gezamenlijk een zetel in de nieuwe kunststoftak van de Europese belangenorganisatie.


Global Recycling Day wordt op 18 maart 2019 gehouden. Het idee is om jaarlijks op een vaste dag stil te staan bij het grote belang van hoogwaardige recycling voor de Circulaire Economie en het terugdringen van onze CO2-uitstoot. 

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van december 2018.

MRF Circulaire februari 2019

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Op 10 januari 2019 werd op het prachtige Landgoed De Salentein in Nijkerk de MRF Nieuwjaarsreceptie gehouden. Bijna 120 ondernemers in de metaalrecycling en genodigden waren aanwezig. 

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van december 2018. 

MRF Circulaire december 2018

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van oktober 2018. 

MRF Circulaire oktober 2018

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van augustus 2018. 

MRF Circulaire augustus 2018

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Asbest mag al jaren niet meer worden toegepast, maar zit nog wel in een paar duizend toepassingen. Bij verbouwingen en sloopwerken maar ook op de werf van MRF leden kan asbest terecht komen. Asbesthoudend materiaal ruik je niet en je kunt lang niet altijd zien of het in aangeleverde materialen aanwezig is.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van juni 2018. 

MRF Circulaire juni 2018

Voorgaande uitgaven vindt u hier

 

Op woensdagochtend 21 november 2018 vindt het zevende Recyclingsymposium plaats in Gorinchem. Onder het thema ‘De toekomst is circulair’ wordt u verrast door sprekers die u vertellen wat er al aan circulariteit wordt gerealiseerd en wat nog moet gebeuren.

Ruim 140 gasten genoten op 29 september van een ‘Ibiza White’ Jaarfeest. De feestcommissie had voor de laatste zonnige dag van 2018 een toepasselijke locatie uitgekozen: the Harbour Club aan de Vinkeveense Plassen en een mooi programma samengesteld.

Iedere werkgever dient conform de Arbeidsomstandighedenwet zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van haar werknemers. Belangrijk onderdeel van de wettelijke verplichting is de risico’s systematisch in kaart te brengen op de gebieden van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van april 2018. 

MRF Circulaire april 2018 

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Tijdens de lintjesregen op 26 april jl. heeft Johan van Peperzeel een hoge koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege zijn bijzondere verdiensten.

Oud MRF-voorzitter Johan van Peperzeel is afgelopen donderdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau wegens diens baanbrekende zakelijke activiteiten op het gebied van inzameling en verwerking van onder meer batterijen en accu’s, alsmede voor zijn vrijwilligerswerk.

Tijdens de toespraak van de burgemeester van Zeewolde, Gerrit Jan Gorter, werd Johan met name geprezen voor zijn inzet ten behoeve van de verdere professionalisering van de metaalrecyclingbranche door onder meer invoering van het MRF Keurmerk.

Na redactieoverleg is besloten om het nieuwsblad van MRF de “MRF Circulaire” met een vertraging van twee weken op de MRF website te publiceren. Hieronder de link naar de MRF Circulaire van februari 2018.

MRF Circulaire feb 2018

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Recyclingorganisaties MRF en FNOI zijn positief over het nieuwe regeerakkoord. Beide recyclingorganisaties benadrukken echter dat de verbrandings- en stortbelasting achterhaalde en contraproductieve sturingsmechanismen zijn.

Op 25 oktober 2017 nodigen BRBS Recycling, FHG en ENVAQU u uit voor het zesde Recyclingsymposium. Deze zal om 09.00 uur in de evenementenhal te Gorinchem van start gaan.

Onder het thema: “Circulaire Economie, waarom niet?” zullen sprekers met kennis van zaken u over diverse onderwerpen bijpraten. Het programma is zo samengesteld dat vooruitstrevende circulaire bedrijven, visies, nieuwe kennis en ontwikkelingen elkaar snel afwisselen. Aan het einde van de dag kunt u maar één conclusie trekken, dat het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid daadwerkelijk aan circulariteit werken en dat er meetbare vooruitgang wordt geboekt.

Op 24 t/m 26 oktober a.s. vindt weer de Recyclingbeurs plaats in de Evenementenhal in Gorinchem. Tijdens deze Recyclingbeurs wordt traditiegetrouw het Recyclingsymposium georganiseerd.

Op dinsdag 20 juni bracht een delegatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) – onder leiding van directeur Duurzaamheid Hannie Vlug - een bezoek aan onze branche. MRF-voorzitter Gabriël van Seumeren ontving de delegatie bij Geelhoed Metaalhandel in Nootdorp.

Tijdens de MRF Ledenvergadering op 15 juni jl is aftredend bestuurslid Johan van Peperzeel benoemd tot erelid van de MRF.

Tijdens het Rondetafel Overleg dat op 14 juni in de Tweede Kamer werd gehouden, heeft FHG-voorzitter, Ton Holtkamp een vurig pleidooi gehouden om belemmeringen voor de Circulaire Economie weg te nemen. Daarbij wees hij op het belang van design for recycling en van hoogwaardige inzameling als noodzakelijke voorwaarde voor hoogwaardige recycling.De Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft het initiatief genomen op aanbeveling van voormalig rapporteur Circulaire Economie, Yasmine Cegerek, om een rondetafeloverleg over de financiële aspecten van de Circulaire Economie te organiseren met partijen die hierop vanuit de praktijk een visie hebben.

Nadat eind februari een nieuw en aangescherpt inspectieregime van de Chinese overheid in werking trad onder de naam ‘National Sword’, dreigt nu ook een Chinees importverbod voor bepaalde afval-/recyclingstromen. Welke dat precies zijn, is echter nog niet duidelijk.

Op woensdag 22 maart startten Holland Recycling Electronics in Boxtel en het sociale werkbedrijf Noordoost Brabant  een unieke samenwerking. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan bij Holland Recycling elektronica recyclen.

Naar aanleiding van het bericht in het Algemeen Dagblad van vandaag over een toename van het aantal koperdiefstallen op en rond het spoor wijst de MRF op het volgende.

De MRF vraagt met klem aandacht bij producenten voor het enorme brandgevaar van lithium-ion batterijen en accu’s. Dit type accu/batterij wordt in steeds meer elektrische en elektronische producten gebruikt als krachtbron.

ILT heeft laten weten dat ze in maart in gesprek zullen gaan met een aantal MRF-leden over WEEELABEX.

De MRF heeft begin november haar commentaar ingediend op het ontwerp voor het nieuwe Landelijk Afvalbeheersplan (LAP3). In ruim 800 pagina’s geeft de overheid hierin een schets van het afvalbeleid in de periode 2017–2029.
Daarnaast is het LAP een zgn. referentiedocument voor de vergunningverlening en -handhaving.

Bekijk hier de nieuwste MRF Circulaire!