Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

Julia Blees, de nieuwe secretaris-generaal van de European Recycling Industries Confederation (EuRIC), volgt de dossiers in Brussel op de voet. Zij is het aanspreekpunt voor de Europese beleidsmakers in Brussel als het gaat om recycling. Dit keer vragen we haar naar de prioriteiten van EuRIC voor de komende periode.

Hoogleraar pleit voor coherent grondstoffenbeleid.

Nederland is een urban mine tjokvol grondstoffen, zo blijkt uit onderzoek van hoogleraar Ester van der Voet. Dat is goed nieuws; de circulaire economie waarop de overheid aanstuurt, draait op gesloten kringlopen van bestaande grondstoffen. Maar hoe gaan we al die grondstoffen oogsten - en inzetten? Van der Voet: “Formuleer om te beginnen een coherent grondstoffenbeleid.”

Ester van der Voet. Foto: Universiteit Leiden.

Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van het verenigd zijn in een branchevereniging als onze MRF?

Nou, dat kan ik wel vertellen! Het is ‘samen zijn we sterk’. Lekker afgezaagd; laat ik dit duidelijker maken. Nieuwe wet- en regelgeving rolt zich voor onze branche de afgelopen decennia steeds sneller uit, op meerdere vlakken. Soms - of zelfs vaak - denken wij dat dit ons niet raakt in ons dagelijkse werk en uitvoering. Dat komt doordat we niet altijd de reikwijdte (over)zien. Zoals in het geval van de nieuwe Omgevingswet. Die heeft als doel om alles gemakkelijker en efficiënter te maken. Maar is dat ook zo voor onze bedrijven? 

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS): dit zijn stoffen die aan producten zijn toegevoegd maar gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid of het milieu. Als recyclingbedrijven weten welke ZZS aanwezig zijn in het afval, kunnen zij beoordelen of er maatregelen moeten worden genomen voor de verwerking er van. Daarom moet een ontdoener deze informatie opleveren.  

Dat is de gedachte achter het gewijzigde Besluit melden. De uitwerking is helaas anders: recyclingbedrijven moeten gaan beoordelen of de informatie die zij krijgen van ontdoeners over mogelijk aanwezige ZZS, wel klopt. De last komt hiermee terecht op het bordje van recyclingbedrijven, de omgekeerde wereld. De MRF roept de Tweede Kamer op om deze wijziging tegen te houden. Lees onze brief aan de Kamer hier en je begrijpt waarom deze wijziging leidt tot absurde situaties.

 

 

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van mei 2024.

MRF Circulaire mei 2024.

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

 

Een wijziging van het Besluit melden die per 1 juli 2024 in werking treedt, verplicht bedrijven om bij het afgeven van de afvalstof de namen te vermelden van de mogelijk aanwezige zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Bedrijven die afvalstoffen innemen en deze informatie van de ontdoener ontvangen, zijn op hun beurt ook verplicht deze informatie door te geven aan een volgende verwerker. Ook metaalrecyclingbedrijven kunnen met deze verplichting te maken krijgen.

Op donderdag 13 juni 2024 vindt de Euregio Trefdag plaats! Voor deze Trefdag zijn de leden van VDM, BDSV (Duitsland), Denuo (België) en de MRF uitgenodigd. 

Sloopbedrijven kunnen metalen met een Chroom-6 coating niet meer kwijt. De handel in het materiaal ligt stil sinds de Nederlandse overheid besloot dat voor export een gevaarlijk-afvalcode A1040 nodig is. Ook de binnenlandse afzet zit op slot. VERAS branchesecretaris Edwin Zoontjes: “Iedereen in de keten staat voor het blok.” Wat nu?

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Deze overgang van 26 verschillende wetten naar één Omgevingswet is als beleidsneutraal gepresenteerd. Echter blijkt de omzetting van het voormalige Activiteitenbesluit naar het nieuwe Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) grote gevolgen te hebben voor de metaalrecyclingsector. Zo’n 50% van al het ijzer- en staalschroot in Nederland moet volgens de nieuwe regels in dichte ruimtes worden opgeslagen, overgeslagen en bewerkt. De sector is niet betrokken geweest bij deze wijziging – die bovendien op geen enkele wijze als beleidsneutraal kan worden uitgelegd. De MRF heeft daarom een brief aan de staatssecretaris verstuurd met de dringende oproep in overleg te treden met de sector op welke wijze deze niet-beleidsneutrale wijziging ongedaan kan worden gemaakt.

Met de deadline voor het aanleveren van mijn column hijgend in mijn nek, breekt langzaam de inspiratie door. Niet dat er niets te schrijven valt, integendeel, maar op de drempel van het nieuwe jaar is het net te druk voor de nodige reflectie. Einde jaar, begin van het nieuwe jaar…intussen is dat nieuwe jaar alweer 2 maanden oud. Wordt het een terugblik op wat is geweest? Een vooruitblik op wat er wellicht gaat komen? Maar ja, dat is teveel een herhaling van zetten ten opzichte van de column van het voorgaande jaar.

 

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van maart 2024.

 

MRF Circulaire maart 2024.

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

 

Per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten gebundeld. Zo verdwijnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming en de Waterwet. Ook zullen er zo’n 60 besluiten, zoals het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit, worden vervangen. Daarnaast zullen 50.000 bestaande bestemmingsplannen worden gebundeld tot één omgevingsplan per gemeente. 

IJzer- en Schroothandel BV in Putten & Pennings Kabel- en Metaalrecycling.

 

Dit is mijn laatste column. In ieder geval op deze plek. Per 1 januari a.s. treed ik terug als MRF-directeur en draag ik het stokje vol vertrouwen over aan Lennert Vermaat. Ook deze column ‘Haagse Zaken’ hoort daarbij. Omdat ik wel bij de MRF betrokken blijf, hoef ik in ieder geval nog geen afscheid van u te nemen. Deze column ga ik wel missen trouwens. In de afgelopen jaren heb ik er ruim 60 geschreven voor MRF Circulaire en haar voorloper MRF Actueel.

Rumoer aan de poorten van metaalrecyclers met een omgevingsvergunning. Omgevingsdiensten eisen dat zij aangeven welke en hoeveel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in aangeleverde materiaalstromen zitten – aangevuld met de eis om emissies in kaart te brengen. Peter Roest van Jansen Recycling Group: “De oplossing voor ZZS ligt buiten de poort van de recyclebedrijven.”


bron foto: Metaalhandel W. Ketting & Zn.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van december 2023. 

MRF Circulaire december 2023.

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Emmanuel Katrakis, secretaris-generaal van de European Recycling Industries Confederation (EuRIC), volgt de dossiers in Brussel op de voet, en is het aanspreekpunt voor de Europese beleidsmakers in Brussel als het gaat om recycling. De Europese grondstoffenstrategie wordt als gevolg van de industrielobby steeds meer een hoofdpijndossier.

Vanwege de aanwas van nieuwe leden én omdat het altijd goed is om het geheugen op te frissen, in het kort een aantal richtlijnen rond de audits van het MRF-Keurmerk.

Sinds 30 juni haalt Jansen Recycling Group in Dordrecht een groot deel van zijn stroom van het dak. Het metaalrecyclingbedrijf nam 3816 zonnepanelen in gebruik die het installeerde op de grootste bedrijfshal van zijn werf. CEO Klaas Jansen: “Ons grotere doel is CO2-neutraal worden.”

Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) onderzoekt ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de veiligheid en stabiliteit; in de wereld en dus ook in Nederland. Het onafhankelijke instituut is bij het grote publiek vooral bekend door de geregelde mediaoptredens van directeur Rob van Wijk over de situatie in Oekraïne en andere brandhaarden. Maar risico’s voor de veiligheid en stabiliteit kent vele gezichten. Neem de Nederlandse afhankelijkheid van kritieke grondstoffen. Dat is het terrein van onderzoeker Michel Rademaker. Wij spraken hem in het statige pand van HCSS aan het Lange Voorhout vlak bij het hart van politiek Den Haag.

Veel metaalrecyclers verduurzamen hun bedrijfsvoering – en kiezen daarbij ook voor elektrificering van het machinepark. Hoe pakt dat in de praktijk uit? Rinske Helmond van Helmond Metalen: “Het is weten wat je wilt, zoeken wat bij je past, goed kijken naar de voor- en nadelen en slim zijn als het gaat om kansen en mogelijkheden.”

Het Europees Parlement heeft onlangs de Critical Raw Materials Act goedgekeurd. Die moet de levering veiligstellen van kritische grondstoffen, die nodig zijn voor een Europese duurzaamheidstransitie. Ook Nederlandse beleidsmakers zijn er druk mee.

De Tweede Kamerverkiezingen in november komen snel naderbij. Sociaal-economische thema’s krijgen alle aandacht. Staat de circulaire economie nog op het politieke netvlies? Verslag van een rondje politiek. Met opvallende standpunten uit onverwachte hoek.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van oktober 2023. 

MRF Circulaire oktober 2023.

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Elektrische apparaten, accu’s en batterijen niet weggooien maar apart inleveren!

Het WEEE Forum houdt op 14 oktober de jaarlijkse ‘International E-waste Day’. Deze dag heeft tot doel het groeiend probleem van elektrisch afval onder de aandacht te brengen en het verantwoord beheer van dit afval te bevorderen. De Taskforce Batterijbranden, waar het Nationaal Recycling Forum en daarmee ook de MRF onderdeel van uitmaakt, is initiatiefnemer van de campagne Doe maar apart en vraagt op 14 oktober extra aandacht voor dit wereldwijde milieuvraagstuk. In de Nationale Wecycleweek (9 t/m 15 oktober) wordt ook aandacht besteed aan de campagne www.doemaarapart.nl die in juni 2024 wordt herhaald.

Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. Als bedrijf is het belangrijk om hierop voorbereid te zijn, zodat u niet voor verrassingen komt te staan als de Omgevingswet van kracht wordt.

Afgelopen juni lanceerde de Taskforce Batterijbranden de campagne Doe maar Apart. Doel van de campagne: werfbranden door onjuist ingeleverde batterijen terugdringen. Lennert Vermaat van het Nationaal Recycling Forum: “We informeren consumenten over het belang om batterijen correct af te geven. Met sorteerproeven meten we het effect van de campagne.”

Emmanuel Katrakis, secretaris-generaal van de European Recycling Industries Confederation (EuRIC), volgt de dossiers in Brussel op de voet, en is het aanspreekpunt voor de Europese beleidsmakers in Brussel als het gaat om recycling. In dit interview gaat het over de door de Europese Commissie ingezette grondstoffenstrategie. 

Veel metaalrecyclers ervaren toenemende druk vanuit hun bank om cash-transacties terug te dringen. Veel bedrijven hebben hun contante geldstromen flink teruggebracht, maar lopen tegen grenzen aan. Geschikte ‘girale’ betaalopties zijn er nog niet.

Maar er zijn ook nog vragen; wat valt er nu precies onder AEEA en hoe zit het met de eigen demontage-activiteiten? Adviseur Raymond Onink van Stichting OPEN geeft duidelijkheid. “Er is een goede ontwikkeling op gang gekomen.”

Of het nou uit een hoogoven komt of uit een elektro-oven: zonder schroot geen staal. Een groeiende trend is direct hergebruik van balkstaal – sinds 6 juni geruggesteund door een nieuwe NTA die de kwaliteit van hergebruikt balkstaal borgt.

 

Dit jaar organiseert EuRIC in samenwerking met DENUO, de Belgische Afval en Recycling Federatie, de European Recycling Conference.

Enkele weken terug hebben we de MRF-leden moeten berichten dat we niets meer kunnen doen in het dossier ‘metalen met chroom-6 coating’.

We zitten in Nederland met de Kafkaiaanse situatie dat hoogwaardig staal met een dergelijke coating niet meer kan worden gerecycled. Terwijl experts aangeven dat dit zonder enkel risico voor mens en milieu bij iedere metaalsmelterij kan worden omgesmolten in een gewone oven, is deze weg voor Nederland afgesneden. En wel om de volgende reden.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van juli 2023. 

MRF Circulaire juli 2023.

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Brandblussers en gasflessen. Het zijn twee voorbeelden van drukhouders die kunnen worden aangetroffen in het schroot of op andere wijze bij metaalrecyclers worden aangeboden. Maar let op, drukhouders vormen een bijzondere categorie waarvoor aparte regels gelden.

In 2050 moet de bouw circulair zijn. Veel architecten en slopers zetten nu al vol in op het sluiten van kringlopen en hergebruik van gebouwen en materialen. Paddy Sieuwerts van architectenbureau cepezed ziet voor metaalrecyclers een nieuwe rol.

Foto: De houten vloerelementen in Bouwdeel D(emontabel) zijn uitgevoerd met zichtbare houten ribben, zonder plafondafwerking aan de onderkant. Dat reduceert het materiaalgebruik en past in de ontwerpfilosofie van cepezed, waarin ruwbouw afbouw is.

Als het goed is heeft iedereen het al gezien of gehoord: maandag 5 juni is de campagne Doe maar apart van start gegaan. Een ‘aparte’ campagne die consumenten en bedrijven stimuleert batterijen, accu’s en elektrische apparaten in te leveren bij inleverpunten en milieustraten en vooral niet weg te gooien bij het restafval of andere recyclingstromen. De campagne moet er voor zorgen dat consumenten en bedrijven geen batterijen via het restafval en recyclingstromen weggooien, om zo het risico op batterijbranden in de recyclingsector te verminderen. Dat is hard nodig, want het aantal batterijbranden is de laatste jaren enorm gestegen.

In de maand juni start een grootschalige campagne om consumenten en burgers te bewegen lithium-ion batterijen en elektrische apparaten waar die batterijen in zitten apart in te leveren via de juiste kanalen. De campagne is een initiatief van de Taskforce Afvalbranden. De MRF is nauw bij deze campagne betrokken. Met een landelijke radioen social mediacampagne wordt opgeroepen om deze apparaten en batterijen apart te houden, en vervolgens in te leveren bij de speciale inleverpunten. Hieronder ook veel MRF-leden.

In 2030 moet de inzet van primaire grondstoffen zijn gehalveerd, in 2050 moet onze economie volledig circulair zijn. Een Circulair Materialenplan en een Nationaal Programma moeten deze doelen dichterbij brengen. Maar er valt nog veel op af te dingen.

De discussie over de opname van diefstalgevoelige metalen in het Digitaal Opkopersregister loopt al jaren. Dat debat is nog niet afgelopen maar nadert afronding. De registratie van diefstalgevoelige metalen is onvermijdelijk. De MRF heeft daar geen bezwaar tegen, maar blijft hameren op een realistische invulling. Dit voorjaar vindt een overleg plaats in de Tweede Kamer met de minister van Justitie en Veiligheid over het wetsvoorstel. In dit artikel leest u wat DOR inhoudt, wat de bezwaren en voorstellen van de MRF zijn en hoe het proces van besluitvorming zal verlopen.

Topambtenaar en DOR deskundige mevrouw Van Erpecum van het ministerie. Zij ziet met eigen ogen hoe hoog de bergen metaalschroot zijn.

De overheid steekt het niet onder stoelen of banken: hergebruik is altijd beter dan recycling. De FME suggereerde onlangs nog onze naam aan te passen: Metaal Recycling en Hergebruik Federatie. Gaan we niet doen. Omdat hergebruik al core business is van al onze leden. Recycling leidt immers altijd tot hergebruik van grondstoffen.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van mei 2023. 

MRF Circulaire mei 2023.

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Mede dankzij onze sponsoren was het een geweldige avond! Klik op Lees meer om al onze sponsoren te zien.

Het verschil maken

Tijdens onze najaarsvergadering stemden de MRF-leden in met een forse contributieverhoging. Penningmeester Piet Knobel en MRF-adviseur Jules Wilhelmus gaven in de vergadering een toelichting waarom deze contributieverhoging nodig is. Meer ondersteunende capaciteit, en meer mogelijkheden om ons van deskundig advies te voorzien. En zo de ontwikkeling naar een proactievere organisatie mogelijk te maken.

Op 12 januari jl. hebben we weer fysiek onze nieuwjaarsreceptie kunnen houden en die is heel goed bezocht, door zowel leden van het eerste uur als ook door nieuwe leden. Ik zag ook veel jongeren en dat is voor mij alweer een bewijs dat de MRF ook voor jongeren relevant is.

Professioneler en efficiënter

Van een overnamegolf lijkt nog geen sprake, maar de sector liet het afgelopen jaar tot driemaal toe een opmerkelijke krachtenbundeling zien, van regionale tot Europese schaal. Wat zijn de trends achter deze dynamiek? De hoofdpersonen vertellen.

Fred Tolenaar heeft een indrukwekkende staat van dienst als internationaal handelaar en heeft zijn sporen verdiend binnen de MRF en haar voorlopers. Niet voor niets is Fred vanwege zijn vele verdiensten voor de sector al jaren geleden benoemd tot erelid van de MRF. Vanuit zijn Rotterdamse appartement kijkt hij uit op de Erasmusbrug en de cruise terminal. En in dat appartement heeft hij de afgelopen maanden gewerkt aan een boekje over zijn loopbaan binnen de sector maar ook over zijn persoonlijke ontwikkelingen. Zijn boekje (Een dubbeltje werd een kwartje) werd tijdens de MRF Nieuwjaarsreceptie uitgereikt. De titel doet vermoeden dat zijn loopbaan vooral plaatsvond in het guldentijdperk en dat klopt. Fred is al jaren met pensioen; volgt onze sector en de MRF op afstand, maar wil graag zijn ervaring en avonturen delen, in het boekje en in een mooi gesprek aan de Maas.

Emmanuel Katrakis, secretaris-generaal van de European Recycling Industries Confederation (EuRIC), volgt de dossiers in Brussel op de voet, en is het aanspreekpunt voor de Europese beleidsmakers in Brussel als het gaat om recycling. Het nieuwe grondstoffenbeleid van de EU zal van invloed zijn op de recyclingsector. Maar of dat nu goed nieuws is…?

MRF-bestuurslid Peter Roest (COO van Jansen Recycling Group) sprak namens de MRF met leden van de Tweede Kamer Commissie Justitie & Veiligheid over het Digitaal Opkopers Register (DOR). Tijdens een Ronde Tafel legde Peter uit dat we willen helpen om diefstal en heling te bestrijden. Sterker nog: dat doen we al lang, bijvoorbeeld met Actie Koperslag. Het DOR-voorstel krijgt de steun van de MRF, maar niet in deze vorm, omdat het in de praktijk niet uitvoerbaar is. Hij legde uiteraard ook uit hoe het wel kan.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van maart 2023. 

MRF Circulaire maart 2023.

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

MRF-bestuurslid Peter Roest sprak namens de MRF met leden van de Tweede Kamer Commissie Justitie & Veiligheid over DOR. Tijdens het Rondetafeloverleg met de Commissie legde Peter uit dat we willen helpen om diefstal en heling te bestrijden. ‘’De MRF strijdt al jaren tegen heling en heeft geen fundamentele bezwaren tegen DOR, wel zijn er forse praktische bezwaren die DOR in deze vorm onwerkbaar maken voor de metaalrecyclingsector.’’

Protectionisme in milieujasje 

Onlangs zat ik met de handelsattaché van de Nederlandse ambassade in Ankara rond de tafel om te spreken over de mogelijke gevolgen van de op handen zijnde herziening van de EVOA, de Europese Verordening die het grensoverschrijdend verkeer van afvalstoffen regelt. Onder het afvalstoffenbegrip vallen ook hoogwaardige secundaire grondstoffen als metalen en oudpapier. De tekst van de herziening zoals die nu luidt, maakt het straks uitermate lastig en kostbaar om metaalschroot nog buiten de Europese Unie te kunnen exporteren. Dit is het gevolg van het feit dat het herzieningsvoorstel geen onderscheid maakt tussen afval en hoogwaardige recyclingstromen.

En als we de kans op een volgende brand willen beperken

Nog steeds wordt de recyclingsector geteisterd door batterijbranden en uiteraard vraagt elke ondernemer zich af hoe een volgende brand kan worden voorkomen. Een rondgang langs een aantal metaalrecyclers maakt duidelijk dat alleen door de inzet van de hele keten -en eigenlijk van de samenleving- de branden kunnen worden vermeden. Voorlopig is het niet de vraag OF maar wanneer een brand uitbreekt. Intussen kunnen recyclers risicobeperkende maatregelen nemen. Die noteren we graag. Ook geldt bij dit thema de uitspraak van de Amsterdamse filosoof Johan Cruijff ‘elk nadeel heb zijn voordeel’. Kortom: de lessen van de brand.  

De MRF heet Den Oudsten Metaalhandel BV en Henk Netten Oud IJzer en Metaalhandel BV van harte welkom. 

Paul den Oudsten                                                                                                           Henk Netten

Samen met de verenigingen voor hergebruik en recycling van oudpapier & karton (FNOI), kunststof (NRK Recycling) en textiel (VHT), heeft de MRF het Nationaal Recycling Forum (NRF) opgericht. In het NRF worden de gezamenlijke thema’s recyclingbranche opgepakt. Het NRF vertegenwoordigt daarmee het sectorbelang van de Nederlandse recyclingbranche. 

Emmanuel Katrakis, secretaris-generaal van de European Recycling Industries Confederation (EuRIC), volgt de dossiers in Brussel op de voet, en is het aanspreekpunt voor de Europese beleidsmakers in Brussel als het gaat om recycling. De ongebreidelde groei aan nieuwe regelingen voor producentenverantwoordelijkheid baart de Europese recyclingorganisatie zorgen.

Tussen kerst en nieuwjaar is het MRF Secretariaat gesloten. Vanaf 2 januari staan wij weer voor u klaar. 

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van december 2022.

MRF Circulaire december 2022

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Het artikel in onze laatste MRF Circulaire over de sterke toename van het aantal branden door lithium-ion batterijen heeft tot veel reacties geleid. Zowel binnen als buiten de sector. Daar ben ik blij om. Hoe groter de aandacht, des te meer bewustwording er ontstaat bij de mensen buiten de afval- en recyclingsector. Dat men beseft hoe gevaarlijk batterijen en zeker die lithium-ion batterijen en accu’s zijn, als ze niet op de juiste wijze worden afgedankt.

De inzameling van e-waste loopt nog niet optimaal. De producenten zijn verantwoordelijk voor het behalen van het wettelijk vastgelegde inzameldoel: 65% van de op de markt gebrachte apparatuur moet worden ingezameld. Metaalrecyclers kunnen hier een grote bijdrage leveren en om dat te bevorderen is de Stimuleringsregeling in het leven geroepen: inzamelende recyclers krijgen bij afgifte van e-waste aan gecertificeerde verwerkers 125 euro plus de metaalwaarde. De MRF ziet graag dat leden hieraan meewerken. Een juiste inzameling, afgifte en verwerking van e-waste is niet alleen in het belang van mens en milieu maar zorgt er ook voor dat recyclers deze stroom ook op langere termijn kunnen behouden en verlaagt het risico op afvalbranden.

Emmanuel Katrakis, secretaris-generaal van de European Recycling Industries Confederation (EuRIC), volgt de herziening van de EVOA op de voet. Deze Europese Verordening gaat over het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen. De herziening van de Verordening bevindt zich nu in een cruciale fase. Vrijhandel voor schroot, het is nu of nooit!

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van oktober 2022.


MRF Circulaire oktober 2022

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Emmanuel Katrakis, secretaris-generaal van de European Recycling Industries Confederation (EuRIC), volgt de herziening van de ‘EVOA op de voet. Deze Verordening gaat over het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen. De herziening van de Verordening staat nu op de agenda van het Europees Parlement.

‘’De perfecte storm ontstaat als allerlei ontwikkelingen tegelijk samenkomen, en – na een moment van bedrieglijke kalmte- leiden tot een enorme uitbarsting. Als je ziet wat er aan donkere wolken op de metaalrecyclingwereld afkomt, dan is het hoogste tijd om de lading even stevig vast te sjorren’’. 

Kringloopbedrijven en antiquairs schrokken zich wild van de verplichting vele duizenden voorwerpen in het DOR te moeten registreren. Het programma Nieuwsuur maakte een rondgang langs dit soort bedrijven en noteerde de geschrokken reacties. DOR is het Digitaal Opkopers Register, dat een belangrijke functie heeft in de strijd tegen heling en diefstal. Juweliers moeten al langer registreren en metaalrecyclers krijgen hier ook mee te maken.

We lezen en zien het bijna dagelijks: branden door afgedankte lithium-ion-batterijen die nog steeds vrij massaal ongewenst in de schrootstroom terecht komen. Batterijen en branden zijn een breed maatschappelijk probleem. Zo heeft een gemiddeld huishouden ruim 100 batterijen in huis die kunnen ontbranden. En dat is geen theoretisch probleem: neem de elektrische step die een paar keer tegen de stoep knalt: batterij raakt beschadigd/ scheurt en kan ontvlammen.

 De MRF heet RD Metals in Dordrecht, Gebr. Van Engelen B.V. in Borne, Treffers B.V. in Haarlem en Elcinco metalen van harte welkom.

 Van links naar rechts: Richard Visser, Jan van Engelen, Arie van Engelen, Gerrit Treffers en Lútzen Brink

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van juli 2022.

MRF Circulaire juli 2022.

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Verwachte ketenaanpak in het Circulaire Materialenplan nog niet te zien in plannen ministerie

De komst van het Circulair Materialenplan (CMP1) als opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) schept hoge verwachtingen. Het CMP1 is dé gelegenheid voor het vastleggen van een ketenaanpak, om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. Een circulaire economie bereiken we immers pas wanneer in de hele keten – van ontwerp tot aan recycling – de juiste keuzes worden gemaakt. De eerste contouren van het CMP1 die afgelopen periode ter consultatie hebben gelegen laten echter nog weinig zien van de ketenaanpak waar zo op wordt gehoopt.

 

 

Begin april werd de metaalrecyclingrecyclingsector opgeschrikt door twee artikelen in het Financieel Dagblad over metalen met chroom-6 coating met de tendentieuze titels: ‘Waar is het vervuilde staal van de Lekbrug gebleven?’ ‘Giftig staal ging stiekem naar de ovens van Tata’.

 

Foto: Ook op de metalen onderdelen van de oude brug van Vianen was chroom-6 verwerkt. De brug is recent verwijderd en zal gesloopt worden.

 

Met ruim 150 live bezoekers en 100 deelnemers die elders via het scherm meekeken, mag worden gecon- stateerd dat het Nationaal Recycling Congres populair is. En de hooggespannen verwachtingen werden realiteit: een goede discussie met de voorzitters van de 4 leden van het Nationale Recycling Forum en een aantal sterke presentaties van koplopers uit de sector.

 

 

  

Van links naar rechts: Mariska Boer van vereniging VHT (textiel recycling), Gerard Nijssen van vereniging FNOI (papier recycling), Ben Kras van vereniging NRK (kunststof recycling), Willeke Ketting van vereniging MRF (metaal recycling)

Het opinieprogramma Nieuwsuur maakte eind maart een item over de gestegen prijzen van metalen met in de hoofdrollen Mathijs Bouman en Willeke Ketting. Milieueconoom Mathijs Bouman legde de prijsontwikkelingen in de studio kraakhelder uit. Willeke kon op haar eigen werf de praktische betekenis van de prijsstijgingen toelichten. Kern van haar verhaal: de prijzen van sommige metalen zijn de afgelopen weken zelfs meer dan verdubbeld en dat is niet goed voor de markt. Volgens Willeke worden metalen steeds meer een speelbal van geopolitiek en moeten we ons minder afhankelijk maken van aanvoer uit het buitenland. Hoe meer we zelf in Europa recyclen, des te minder we hoeven in te voeren. Het is daarom cruciaal dat secundaire grondstoffen worden gereguleerd onder een grondstoffenwetgeving. Producenten kunnen en moeten dan meer gerecycled materiaal gebruiken in hun producten. Aldus de voorzitter.
Bron: MRF Circulair april

Hoe reageert Brussel op de oorlog in Oekraïne?
De tragische gebeurtenissen in Oekraïne, waar Rusland de oorlog is begonnen, zijn een wake-up call voor Europa. Het leert dat vrede nooit als vanzelfsprekend mag worden beschouwd.

Hoe ondergaat de EU de gevolgen van de oorlog?
Het oude gezegde dat ‘wie vrede wil, zich op oorlog moet voorbereiden’, blijkt vandaag helaas zeer actueel. En wat we zien is dat de EU – in een recordtijd! – ongekende sancties tegen Rusland heeft genomen. De oorlog in Oekraïne laat een harde realiteit zien. Namelijk dat de meeste Europese landen - waaronder Duitsland, Europa’s grootste economie – enorm afhankelijk zijn van de invoer van fossiele brandstoffen, die de ruggengraat van de EU-economie blijven vormen.

 

Inmiddels heeft u de nieuwe versie van het MRF Keurmerk al mogen ontvangen en zijn enkelen van u al enthousiast met versie 2022 aan de slag gegaan.

 

De update 2022 bevat enkele kleine aanpassingen en meer aandacht voor het brandgevaar van Li-ion batterijen en hygiëne in verband met het mogelijk in aanraking komen met gevaarlijke stoffen en biologische agentia (waaronder Sars-COV-2 en overige virussen en bacteriën). Over de nieuwe Omgevingswet die per januari 2023 in werking zal treden, hebben we niets concreets kunnen opnemen in deze versie. Belangrijkste wijzigingen in het MRF Keurmerk 2022.

 

Terwijk k dit schrijf, hebben we net een paar dagen terug het Nationaal Recycling Congres georganiseerd. We kunnen terugkijken op een geslaagd event waarin we als recyclingsectoren een heldere boodschap hebben kunnen afgeven richting beleidsmakers en politiek. Mocht u er niet bij zijn geweest, dan heeft u wat gemist. Er waren ruim 150 deelnemers aanwezig bij het Congres in de Fokker Terminal. En nog zo’n 100 personen online. Zeker niet slecht, maar we hadden best met meer kunnen en mogen zijn. Wat ik mijn vorige column schreef: het is belangrijk om met zijn allen een helder en krachtig signaal af te geven naar politiek Den Haag. Onze boodschap is duidelijk: wij zijn de Circulariteit in de Praktijk, innovatief en weten wat nodig is om die circulariteit te bereiken. Laten we dan op zulke momenten door onze aanwezigheid die kracht ook in onze aantallen laten doorklinken.

Half februari haalde menigeen opgelucht adem: de coronacrisis leek bezworen en we konden weer terug naar normaal. De lente is in aantocht, de terrassen stroomden weer vol. Nog geen twee weken later werd de algemene euforie bruut weg geblazen door het overdonderende nieuws van de Russische invasie in Oekraïne. De economische gevolgen van het conflict zullen wereldwijd hoe dan ook groot zijn. Ook voor onze sector. Waren de prijzen in 2021 al naar absurde hoogte gestegen, maar dat verbleekte bij de prijsstijgingen van alle metalen vanaf begin maart. Met als voorlopig dieptepunt dat de LME de handel in nikkel moest platleggen vanwege de extreme prijsstijging.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van april 2022

MRF Circulaire april 2022.

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

 

Zoveel slordigheid zijn wij van het FD niet gewend

De MRF heeft met verbazing kennisgenomen van twee FD-artikelen over metalen met chroom 6 coating van afgelopen weekend.

‘Waar is het vervuilde staal van de Lekbrug gebleven?’

'Giftig staal ging stiekem naar de ovens van Tata'

 Chroom6 houdende coatings op metalen zijn met name arbotechnisch een risico in het geval van het (opnieuw) schuren van deze gecoate metalen. Dat zijn activiteiten die in de metaalrecyclingketen niet voorkomen. Bij op- en overslag en de eindverwerking in smelterijen zijn er - voor zover bekend - geen risico's. Noch voor de gezondheid van medewerkers, noch voor de omgeving. De Europese Commissie heeft in februari vorig jaar op een expliciete rechtsvraag van het ministerie van IenW nog geoordeeld dat metalen met chroom6 houdende coatings als regulier schroot mogen worden behandeld, mits de concentratie in metaal plus coating onder 0,1% blijft van het gewicht van het metaal en de coating samen.

In de praktijk wordt daar altijd aan voldaan.

Nederland is het enige EU-land waar nu commotie is over de hoogwaardige recycling van deze metalen. Dat is jammer en ook schadelijk.
Dat roept vragen op waar deze discussie vandaan komt, en welke belangen hiermee worden gediend.  

Wellicht een reden voor verder onderzoek...?

 

 

De Europese Commissie nam in maart 2020 het Circular Economy Action Plan (CEAP) aan. Het doel was duurzame groei te bevorderen. Recycling kreeg in het plan een vitale rol. In de herziene Waste Shipment Regulation (WSR) wordt de export van afvalstoffen echter anders beoordeeld. Dat stelt EuRIC teleur. 

 

CIRKELS De cirkel is rond. Het jaar 2021 sloten we af zoals we het startten: met een lockdown. Bij een cirkel vormt het einde ook een nieuwe start. Dat is het principe in het leven en in onze branche. Begin en eind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iets dat begint moet eindigen en iets dat eindigt moet opnieuw beginnen. Juist in onze branche geldt dit principe. Iets transformeert, maar is daarna niet meer precies hetzelfde. Iets wordt weer nieuw, zinvol en weer bruikbaar.

 

Waar komt het product of de grondstof vandaan en onder welke omstandigheden wordt het geproduceerd of gewonnen? Heeft dit mogelijk negatieve effecten op mens, natuur of de lokale rechtsorde? Dat zijn de kernvragen in elk IMVO-convenant. Bij urban mining zoals schrootinzameling zijn deze effecten praktisch nihil.

Tineke Lambooy

Op 17 maart 2022 zal live vanuit de Fokker Terminal te Den Haag het Nationaal Recycling Congres plaatsvinden. 

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoren:

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website

Het februarinummer was de laatste editie onder leiding van Gabriël van Seumeren. Hij vond het een eer en een genoegen vond om dertig edities voor u te maken.

 Heeft u suggesties voor deze rubriek? Mail uw suggesties naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De redactie besluit welke suggesties worden gepubliceerd.

 

Op het komend Nationaal Recycling Congres zal de recyclingsector de voorwaarden voor de transitie naar een circulaire economie in kaart brengen. Adequate regelgeving van het nieuwe kabinet om de inzet van secundaire grondstoffen en Design for Recycling te stimuleren is dringend gewenst, zodat klimaatdoelstellingen haalbaar worden.

 

MRF Circulaire | februari 2022  Vliegende start Stimuleringsregeling  De nieuwe Stimuleringsregeling e-waste blijkt zeer in trek. Twee weken na de start op 1 januari hadden al ruim 30 MRF bedrijven zich aangemeld voor de regeling. Daarnaast hebben veel bedrijven interesse getoond. Een goed begin maar het is essentieel dat alle MRF leden meedoen die e-waste willen en mogen innemen.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van februari 2022.

MRF Circulaire februari 2022.

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Op 17 maart vindt de tweede editie van het Nationaal Recycling Congres plaats. De MRF organiseert dit evenement gezamenlijk met de FNOI, NRK Recycling en VHT. Op het programma staan inspirerende sprekers van binnen en buiten de sector. Onder leiding van dagvoorzitter Helga van Leur gaan de sprekers in gesprek over de transitie naar de circulaire economie. Hoogwaardige recycling is daarbij een onmisbaar onderdeel. Nog lang niet alle noodzakelijke randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling zijn echter ingevuld. Sprekers zullen duidelijk aangeven wat er in hun ogen nog moet gebeuren om deze randvoorwaarden te scheppen. Zodat hoogwaardige recycling daadwerkelijk wordt gestimuleerd. Recycling is immers circulariteit in de praktijk.

Ook de bijdrage die de recyclingsector levert aan het behalen van de klimaatdoelstellingen krijgt aandacht op het congres. Econoom en journalist Mathijs Bouman gaat hier op in tijdens zijn presentatie. Een ander onderdeel van het programma zijn de koplopersessies. In boeiende parallelsessies zullen allerlei innovaties in de recyclingbranche worden gepresenteerd.

Kijk op de website voor het gehele programma. Ook kunt u zich via de site aanmelden voor deelname aan het congres. Leden van de MRF kunnen kosteloos twee deelnemers opgeven.

Per 1 januari 2022 is de Stimuleringsregeling E-waste officieel van start gegaan. |

Aanmelden en deelname
Op 17 december heeft u een email ontvangen van de Stichting OPEN met de mogelijkheid om u aan te melden voor registratie. Na registratie ontvangt u een tweede email om een wachtwoord aan te maken voor het platform MyOPEN. In een paar eenvoudige stappen kunt u dan via MyOPEN de deelnemingsovereenkomst inzien en ondertekenen. Vervolgens kunt u gebruik maken van de Stimuleringsregeling E-waste.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van december 2021.

MRF Circulaire december 2021. 

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

 

Metalen zijn een hoogwaardige secundaire grondstof. Goed en oneindig te recyclen. En met een financiële waarde. De Circulaire Economie in de praktijk. Metalen vallen echter nog steeds onder een achterhaalde afvalstoffendefinitie uit de vorige eeuw.

Tijdens de afgelopen ALV van de MRF werden de aanwezigen door ons en Stichting OPEN geïnformeerd over de regeling voor metaalrecyclers om de goede verwerking van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) te stimuleren. De regeling wordt nu succesvol getest. Vanaf januari 2022 zal deze van start gaan. 

Een brandverzekering hoort wel degelijk tot de mogelijkheden voor recyclingbedrijven. Een goede tussenpersoon en beperking van uw brandrisico’s zijn daarbij van groot belang.

‘Metaalrecyclers zijn moeilijk te verzekeren en als het al lukt, zijn de premies niet op te brengen’. Dat is zo’n beetje de algemene stemming binnen de branche, maar de vraag is: is het echt zo hopeloos? Voldoende reden voor de redactie om in gesprek te gaan met erkende verzekeringen experts en MRF leden die worstelen met de problematiek. Het levert uiteindelijk een hoopvol beeld op: verzekeren is mogelijk. Er zijn zelfs meerdere opties, maar bedrijven moeten de zoektocht naar een verzekeraar goed inrichten. De brandrisico’s binnen de onderneming moeten grondig in kaart worden gebracht en de kans op ongelukken geminimaliseerd. Goede preventie drukt de premie.

 

Fit for 55! Europa moet aan de slag. De Europese Commissie presenteerde een groot klimaatpakket om de uitstoot van CO2 in 2030 met 55 procent verlaagd te hebben. We bellen Emmanuel Katrakis van EuRIC, onze man in Brussel, erover. 

Fit for 55! Europa moet aan de slag. De Europese Commissie presenteerde een groot klimaatpakket om de uitstoot van CO2 in 2030 met 55 procent verlaagd te hebben. We bellen Emmanuel Katrakis van EuRIC, onze man in Brussel, erover.

 

 

Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) gaat plaats maken voor het Circulaire Materialenplan (CMP1). Bij de totstandkoming van LAP3 in 2016 werd ook al gesproken over verandering van de naam in Materialenplan. We hebben toen gesteld dat naamswijziging pas zin had als de gehele keten in het beleid zou worden meegenomen. Dat het LAP nu Materialenplan gaat heten is een sprong voorwaarts. Het betekent dat het circulaire beleid niet beperkt kan blijven tot de afvalfase. Dat is noodzakelijk voor het sluiten van de keten.

Volgens de Monitor Arbeidsongevallen 2020 zijn er bij de Inspectie SZW in 2020 minder ongevallen gemeld dan in voorgaande jaren. Dat is met name het gevolg van de maatregelen ten aanzien van de coronapandemie. Werken met machines en werken op hoogte blijven risicovol.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van oktober 2021. 

MRF Circulaire oktober 2021.

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Contantloos? Het is al jaren een gevoelig punt van discussie binnen onze branche: moeten we af van contante betalingen of niet? Het is zó gevoelig dat een discussie beginnen over het thema al gevoelig ligt. En toch wil ik het thema in deze column aansnijden, want daar is alle aanleiding voor, nu banken en overheden cash willen terugdringen. Ook in onze sector.

Het is al maanden een vast onderdeel van het Journaal: de kabinetsfor­matie, of anders gezegd: waarom er maar geen kabinet tot stand komt. Zes maanden na de verkiezingen is een kabinet nog niet in zicht. Jules Wilhelmus schrijft alvast een brief aan de formateur over het belang van metaalrecycling voor een duurzaam Nederland.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van september 2021. 

MRF Circulaire september 2021. 

Voorgaande uitgaven vindt u hier. 

Na het succes van de 1e editie van het Nationaal Recycling Congres dat op 25 november jl. volledig in digitale vorm plaatsvond, zal de 2e editie in een hybride jas worden gestoken. Een congres met fysieke deelnemers maar tevens digitaal bij te wonen via een ‘live stream’.

Vanaf 1 januari 2022 zullen alle MRF-leden met een nieuwe versie van de Erkenningsregeling MRF Keurmerk gaan werken. In het Keurmerk zullen ook de ontwikkelingen in de nieuwe Omgevingswet en eventuele aanpassingen i.v.m. de nieuwe Stimuleringsregeling AEEA worden verwerkt. De MRF zal deze versie begin 2022 verplicht te stellen. Eind 2021 zal de MRF de 2022 versie verzenden naar de leden.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de stimuleringsregeling. De regeling was destijds in het leven geroepen om veel meer e-waste in te zamelen en daar zouden de leden van de MRF flink aan kunnen bijdragen.

Batterijen spelen een grote rol in de toekomst van de afvalverwerking. De Europese Commissie diende in december 2020 een ontwerpverordening voor batterijen en accu’s in. De ontwerpverordening gaat ver voorbij aan bestaande recyclingdoelstellingen. We gaan hierover in gesprek met onze vertegenwoordiger in Brussel Emmanuel Katrakis van EuRIC.

We spreken hen over de strijd en het succes van Ferry in de metaalhandel en over Janneke’s Womanijzer.

 

In Brussel wordt hard gewerkt aan een herziening van de EVOA-Regels die het onmogelijk moet maken voor niet alleen afvalstromen maar ook hoogwaardige recyclingstromen als metalen of oudpapier, om deze buiten de Europese grenzen te exporteren. Tenzij kan worden aangetoond dat de verwerking in het betreffende land geschiedt onder ‘vergelijkbare omstandigheden’ als binnen de EU. Een bizarre ontwikkeling, vindt MRF-directeur Hans Koning.

Creëer met het Circulair Materialenplan de randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling.

Regelgeving maakt contante inkoop van ijzer en metalen steeds ingewikkelder. Maar veiligheidsrisico’s en halsstarrige banken maken het voor bedrijven ook lastig de voorraad contant geld op peil te houden. IT-bedrijf Feeback, onderdeel van Béyonit zou via Tikkie Zakelijk een oplossing kunnen bieden. Frank Zijlstra, eigenaar van Béyonit geeft ons hierover een update.

 

De afgelopen maanden hebben we veel thema’s digitaal succesvol besproken en besloten, echter als voorzitter is het gemis van persoonlijk contact groot. ‘’We houden de digitale communicatie nog wel even vol maar zodra het mogelijk is zullen we onze MRF bijeenkomsten weer op de traditionele manier organiseren.’’ Lees hieronder de gehele column.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van juni 2021.

MRF circulaire juni 2021. 

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Steenhuis Recycling in Winschoten is sinds 1928 een bekende speler in de provincie Groningen en waardevol lid van de MRF. Having Steenhuis vertegenwoordigt de vierde generatie aan het roer van dit familiebedrijf. De MRF gaat met hem in gesprek over hoe hij het afgelopen coronajaar heeft beleefd. 

Metalen zijn eeuwige materialen: eindeloos recyclebaar zonder verlies van eigenschappen. Omdat metaalrecycling veel minder CO2 vraagt dan inzet ertsen is het belangrijk in kaart te brengen hoeveel dat dan wel niet is. De MRF laat daarom een rekentool ontwikkelen om die CO2 reductie van recycling van ferro en non-ferro inzichtelijk te maken.

In zijn column vraagt MRF directeur Hans Koning aandacht voor de stijging van het aantal branden door lithium-ion batterijen en accu’s. “Het gebruik ervan gaat in de komende jaren enorm toenemen. Onze oproep aan de staatssecretaris om invoering van een retourpremiesysteem voor die batterijen is dan ook geen overbodige luxe. Het ministerie vindt het te complex en wil niet dat een symbool van duurzaamheid als lithium-ion in de probleemhoek wordt gezet. Het is echter van belang, net als vele andere uitdagingen voor de Circulaire Economie, dat de problematiek bij de bron moet worden opgelost."

Met de verkiezingen in maart mochten we een keuze maken uit maar liefst 17 partijen. ‘Wie gaat duurzaamheid nu eens echt een stimulans geven en welke partij zal inzien dat circulariteit zonder recycling nooit echt van de grond komt. En dan nog: erkenning is niet genoeg, het gaat om concrete acties. Circulariteit met de mond belijden is makkelijk maar wat betekent dit in de praktijk?’. Lees hieronder de gehele column.

Vissers B.V. Oud papier en metaal recycling is onlangs MRF lid geworden. Met overtuiging zegt mede-eigenaar Marijn Rypma: “Vanwege de omvang van onze onderneming zijn we dat wel verplicht, vinden wij. Hoe sterker immers het fundament van
de MRF, hoe beter de MRF de collectieve belangen kan behartigen.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van april 2021.

Even Bellen met Brussel: Europarlementariërs: verminder de inzet van primaire grondstoffen zet in op secundaire grondstoffen uit recycling.

We bellen met onze vertegenwoordiger in Brussel, Emmanuel Katrakis van EuRIC, over een actuele Europese kwestie. Emmanuel heeft positief nieuws, het tij in Brussel lijkt te keren!

Emmanuel, je hebt goed nieuws!

We maken met z’n allen steeds meer gebruik van digitale berichtgeving. Om u op de hoogte te houden van de snelle actualiteit aangaande de MRF, hebben we WhatsApp Business aangemaakt.

Vandaag is het Global Recycling Day. De dag waarop jaarlijks wereldwijd aandacht wordt besteed aan het belang van recycling in een duurzame samenleving.

Precies één jaar na de lancering van het Nationaal Recycling Forum op 18 maart 2020 komt dit platform van hoogwaardige recyclingorganisaties waar ook de MRF deel van uit maakt met een 7-puntenplan voor na de verkiezingen.

 

Op maandag 22 maart a.s. organiseert onze Europese koepelorganisatie EuRIC een groots opgezet webinar. Dit is de eerste in een reeks, waar Europese beleidsmakers en recyclers met elkaar in discussie gaan over wat nodig is om de transitie naar de circulaire economie te kunnen realiseren. En wat nog nodig is voor de uitvoering van Europa’s ambitieuze klimaatagenda.

 

Als MRF-lid kunt u dit webinar – gratis –bijwonen.

 

Young Metal Masters (YMM) is in 2019 opgericht om de aanstormende talenten in onze branche met elkaar te verbinden. De Masters zijn medewerkers tot 35 jaar oud van MRF leden. Zij kunnen in allerlei functies werkzaam zijn, maar allemaal zijn ze betrokken en ambitieus. Ze willen elkaar leren kennen en van elkaar leren. Koen Huiskes van Huiskes Metaal en Koos van Laar van Reukema zijn hun kwartiermakers. We vragen hen hoe het in coronatijd met de YMM gaat.


Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van februari 2021.


MRF Circulaire februari 2021.

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Tijdens de afgelopen MRF Algemene Ledenvergadering die heeft plaatsgevonden op donderdag 3 december jl. heeft Gabriël van Seumeren de voorzittershamer doorgegeven aan Willeke Ketting. 

Het gaat goed met de recycling. Om de overgang naar de Circulaire Economie te realiseren kan en moet het echter nog veel beter. De randvoorwaarden hiervoor moeten nog worden gecreëerd. Dat was de gezamenlijke boodschap van het Nationaal Recycling Congres dat op 25 november jl. werd gehouden.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van oktober 2020.

MRF Circulaire oktober 2020

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Recycling is een essentiële schakel in het streven om te komen tot de Circulaire Economie. Dankzij onze sectoren krijgen gebruikte materialen een tweede leven als product of grondstof voor nieuwe producten. Maar in de praktijk bestaan nog veel belemmeringen voor hoogwaardige recycling en circulariteit. Met 100 jaar aan opgebouwde kennis en ervaring willen de vier initiatiefnemers zich gezamenlijk nadrukkelijk manifesteren als gesprekspartner voor politiek, overheid, media, producenten, consumenten en kennisinstituten bij het realiseren van de Circulaire Economie. 

Op 25 november 2020, vanaf 14.00 uur zal het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ centraal staan tijdens een twee uur durende livestream conferentie vanuit de speciaal gecreëerde Fokker Studio te Den Haag. 

In reactie op het artikel ‘Nederlands schroot reist de hele wereld over – waarom?’ heeft de MRF gisteren het volgende bericht aan de NRC en de betreffende journalist gezonden.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van augustus september 2020.

MRF Circulaire augustus/september 2020

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van juni 2020.

MRF Circulaire juni 2020

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Den Haag, 12 mei 2020—De Metaal Recycling Federatie (MRF) heeft vandaag specifieke richtlijnen verspreid onder haar leden met als doel die bedrijven in staat te stellen zich optimaal te houden aan de eisen van de 1,5 meter samenleving.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van april 2020.

MRF Circulaire april 2020

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Afgelopen maand hebben diverse MRF-leden hun voorraad mondkapjes gedoneerd aan het plaatselijke of regionale ziekenhuis.

De vier recyclingorganisaties, FNOI, MRF, NRK Recycling en de VHT, lanceren op 18 maart 2020 – Global Recycling Day – het Nationaal Recycling Forum. 

MRF-leden nemen maatregelen om hun medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting met het coronavirus om zo voor de continuïteit in de uitvoering van die taken te kunnen blijven zorgen. 

De MRF roept de overheid om de metaalrecyclingbranche expliciet als ‘cruciale beroepsgroep’ te classificeren. Zo kan optimaal worden gezorgd voor de continuïteit in de uitvoering van hun taken. 

In navolging van de door de Nederlandse overheid afgekondigde aanvullende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus, heeft Lejeune Association Management, waar het MRF-secretariaat is ondergebracht, besloten vanaf heden met een aangepaste, minimale bezetting op kantoor te werken om de risico’s van contaminatie te beperken.

Het Nationaal Recycling Congres dat gepland stond op Global Recycling Day 18 maart a.s. zal worden uitgesteld.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van februari 2020.

MRF Circulaire februari 2020

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

 

Nog iets minder dan twee maanden te gaan tot Global Recycling Day 2020. Dit jaar is het tevens honderd jaar geleden dat de recyclingbranche zich voor het eerst organiseerde in de Algemene Vereniging voor de lompen- en metaalhandel. Circulariteit is voor de recyclingsector dus al ruim een eeuw core business. 

De brancheorganisaties MRF (metaalrecycling), FNOI (oudpapier) en de VHT (textielrecycling) nemen het initiatief tot het organiseren van een Nationaal Recycling Congres. Het congres zal worden gehouden op woensdag 18 maart 2020 in de Fokker Terminal te Den Haag. De datum valt samen met Global Recycling Day 2020, de dag waarop sinds enkele jaren wereldwijd de aandacht wordt gevestigd op het belang van recycling in een duurzame samenleving.

Den Haag, 26 september 2019—De Metaal Recycling Federatie (MRF) en een aantal producentenorganisaties hebben een stimuleringsregeling afgesproken die moet leiden tot een hogere inzameling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Kern van de regeling is dat metaalrecyclers extra inspanningen verrichten om meer e-waste te sorteren naar 4 categorieën en gescheiden aan te leveren  bij een -gecertificeerde collega. Daarvoor ontvangen zij een vergoeding: 50 euro per ton voor in Nederland ingezamelde en gescheiden stromen AEEA naast de eventuele schrootwaarde. De regeling trad 1 september 2019 in werking en loopt tot 1 september 2020. 

De MRF werkt met verschillende organisaties om binnen de internationale metaalketen maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en om negatieve effecten voor mens en milieu aan te pakken. Die effecten kunnen wij alleen maar in samenwerking aanpakken. En daarom heeft de MRF als ondersteunende organisatie het internationaal MVO-convenant voor de metaalsector ondertekend. Andere deelnemende organisaties zijn bedrijven, de overheid, brancheverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en vakbonden.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van juni 2019.

MRF Circulaire juni 2019

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van april 2019.

MRF Circulaire april 2019

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Op 26 februari is de kunststofrecycling tak van de Europese recyclingorganisatie EuRIC gelanceerd, de ERPB. Twaalf nationale recyclingorganisaties zijn bij de oprichting betrokken, waaronder ook MRF en FNOI. Zij hebben gezamenlijk een zetel in de nieuwe kunststoftak van de Europese belangenorganisatie.


Global Recycling Day wordt op 18 maart 2019 gehouden. Het idee is om jaarlijks op een vaste dag stil te staan bij het grote belang van hoogwaardige recycling voor de Circulaire Economie en het terugdringen van onze CO2-uitstoot. 

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van december 2018.

MRF Circulaire februari 2019

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Op 10 januari 2019 werd op het prachtige Landgoed De Salentein in Nijkerk de MRF Nieuwjaarsreceptie gehouden. Bijna 120 ondernemers in de metaalrecycling en genodigden waren aanwezig. 

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van december 2018. 

MRF Circulaire december 2018

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van oktober 2018. 

MRF Circulaire oktober 2018

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van augustus 2018. 

MRF Circulaire augustus 2018

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Asbest mag al jaren niet meer worden toegepast, maar zit nog wel in een paar duizend toepassingen. Bij verbouwingen en sloopwerken maar ook op de werf van MRF leden kan asbest terecht komen. Asbesthoudend materiaal ruik je niet en je kunt lang niet altijd zien of het in aangeleverde materialen aanwezig is.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van juni 2018. 

MRF Circulaire juni 2018

Voorgaande uitgaven vindt u hier

 

Op woensdagochtend 21 november 2018 vindt het zevende Recyclingsymposium plaats in Gorinchem. Onder het thema ‘De toekomst is circulair’ wordt u verrast door sprekers die u vertellen wat er al aan circulariteit wordt gerealiseerd en wat nog moet gebeuren.

Ruim 140 gasten genoten op 29 september van een ‘Ibiza White’ Jaarfeest. De feestcommissie had voor de laatste zonnige dag van 2018 een toepasselijke locatie uitgekozen: the Harbour Club aan de Vinkeveense Plassen en een mooi programma samengesteld.

Iedere werkgever dient conform de Arbeidsomstandighedenwet zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van haar werknemers. Belangrijk onderdeel van de wettelijke verplichting is de risico’s systematisch in kaart te brengen op de gebieden van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van april 2018. 

MRF Circulaire april 2018 

Voorgaande uitgaven vindt u hier

Tijdens de lintjesregen op 26 april jl. heeft Johan van Peperzeel een hoge koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege zijn bijzondere verdiensten.

Oud MRF-voorzitter Johan van Peperzeel is afgelopen donderdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau wegens diens baanbrekende zakelijke activiteiten op het gebied van inzameling en verwerking van onder meer batterijen en accu’s, alsmede voor zijn vrijwilligerswerk.

Tijdens de toespraak van de burgemeester van Zeewolde, Gerrit Jan Gorter, werd Johan met name geprezen voor zijn inzet ten behoeve van de verdere professionalisering van de metaalrecyclingbranche door onder meer invoering van het MRF Keurmerk.

Na redactieoverleg is besloten om het nieuwsblad van MRF de “MRF Circulaire” met een vertraging van twee weken op de MRF website te publiceren. Hieronder de link naar de MRF Circulaire van februari 2018.

MRF Circulaire feb 2018

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

Recyclingorganisaties MRF en FNOI zijn positief over het nieuwe regeerakkoord. Beide recyclingorganisaties benadrukken echter dat de verbrandings- en stortbelasting achterhaalde en contraproductieve sturingsmechanismen zijn.

Op 25 oktober 2017 nodigen BRBS Recycling, FHG en ENVAQU u uit voor het zesde Recyclingsymposium. Deze zal om 09.00 uur in de evenementenhal te Gorinchem van start gaan.

Onder het thema: “Circulaire Economie, waarom niet?” zullen sprekers met kennis van zaken u over diverse onderwerpen bijpraten. Het programma is zo samengesteld dat vooruitstrevende circulaire bedrijven, visies, nieuwe kennis en ontwikkelingen elkaar snel afwisselen. Aan het einde van de dag kunt u maar één conclusie trekken, dat het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid daadwerkelijk aan circulariteit werken en dat er meetbare vooruitgang wordt geboekt.

Op 24 t/m 26 oktober a.s. vindt weer de Recyclingbeurs plaats in de Evenementenhal in Gorinchem. Tijdens deze Recyclingbeurs wordt traditiegetrouw het Recyclingsymposium georganiseerd.

Op dinsdag 20 juni bracht een delegatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) – onder leiding van directeur Duurzaamheid Hannie Vlug - een bezoek aan onze branche. MRF-voorzitter Gabriël van Seumeren ontving de delegatie bij Geelhoed Metaalhandel in Nootdorp.

Tijdens de MRF Ledenvergadering op 15 juni jl is aftredend bestuurslid Johan van Peperzeel benoemd tot erelid van de MRF.

Tijdens het Rondetafel Overleg dat op 14 juni in de Tweede Kamer werd gehouden, heeft FHG-voorzitter, Ton Holtkamp een vurig pleidooi gehouden om belemmeringen voor de Circulaire Economie weg te nemen. Daarbij wees hij op het belang van design for recycling en van hoogwaardige inzameling als noodzakelijke voorwaarde voor hoogwaardige recycling.De Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft het initiatief genomen op aanbeveling van voormalig rapporteur Circulaire Economie, Yasmine Cegerek, om een rondetafeloverleg over de financiële aspecten van de Circulaire Economie te organiseren met partijen die hierop vanuit de praktijk een visie hebben.

Nadat eind februari een nieuw en aangescherpt inspectieregime van de Chinese overheid in werking trad onder de naam ‘National Sword’, dreigt nu ook een Chinees importverbod voor bepaalde afval-/recyclingstromen. Welke dat precies zijn, is echter nog niet duidelijk.

Op woensdag 22 maart startten Holland Recycling Electronics in Boxtel en het sociale werkbedrijf Noordoost Brabant  een unieke samenwerking. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan bij Holland Recycling elektronica recyclen.

Naar aanleiding van het bericht in het Algemeen Dagblad van vandaag over een toename van het aantal koperdiefstallen op en rond het spoor wijst de MRF op het volgende.

De MRF vraagt met klem aandacht bij producenten voor het enorme brandgevaar van lithium-ion batterijen en accu’s. Dit type accu/batterij wordt in steeds meer elektrische en elektronische producten gebruikt als krachtbron.

ILT heeft laten weten dat ze in maart in gesprek zullen gaan met een aantal MRF-leden over WEEELABEX.

De MRF heeft begin november haar commentaar ingediend op het ontwerp voor het nieuwe Landelijk Afvalbeheersplan (LAP3). In ruim 800 pagina’s geeft de overheid hierin een schets van het afvalbeleid in de periode 2017–2029.
Daarnaast is het LAP een zgn. referentiedocument voor de vergunningverlening en -handhaving.