Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Laan van Nieuw Oost Indië 131 2593 BM Den Haag Postbus 85645 2508 CH Den Haag
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer

Op dinsdag 24 januari hebben 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend, waaronder de recyclingketen vertegenwoordigd door de FHG.

De krachtige stem van de MRF in 2017

Voorzitter Gabriël van Seumeren hield tijdens de op 12 januari gehouden MRF Nieuwjaarsreceptie de bijna 100 collega’s voor dat de MRF in 2017 een nog krachtiger geluid zal laten horen: in Den Haag en in Brussel.

Zoals u ziet is de MRF-website vernieuwd en aangepast aan de nieuwe huisstijl van de MRF, fris en overzichtelijk. 
Nog niet alles is al volledig geactualiseerd. De ledenkaart zal bijvoorbeeld in de komende week nog op de juiste wijze worden gevuld.

Wij zijn trots op het resultaat, maar graag horen wij ook wat u er van vindt.

 

De Metaal Recycling Federatie (MRF) heeft minister Van der Steur opnieuw met klem verzocht metaalrecyclingbedrijven niet te verplichten om hun metaalinkopen te registreren in het Digitaal Opkopersregister (DOR). 

Om de meldplicht voor groene lijst stromen nu voorgoed te beëindigen heeft de MRF opnieuw het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeschreven en aangedrongen op het schrappen van deze onzinnige verplichting. 

Tijdens een bijeenkomst van de afdeling Handhaving van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft MRF-bestuurslid Johan van Peperzeel gepleit voor een ketenaanpak, die moet leiden tot ketenbeheer in plaats van een focus op alleen het afvalstadium.

Na een hoorzitting en rijp beraad heeft de staatssecretaris van IenM deze week erkend dat de vertrouwelijk aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA )verstrekte bedrijfsgegevens niet mogen worden vrijgegeven. In maart van dit jaar had het LMA besloten de door een afvalmakelaar opgevraagde bedrijfsgegevens op basis van een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) te verstrekken.

 

Op 25 t/m 27 oktober a.s. vindt weer de Recyclingbeurs plaats in de Evenementenhal in Gorinchem. Tijdens deze Recyclingbeurs wordt traditiegetrouw het Recyclingsymposium georganiseerd. Het Recyclingsymposium 2016 wordt gehouden op woensdag 26 oktober 2016, aanvang 9.30 uur.

In een gezamenlijk oproep heeft de Europese recyclingwereld samen met milieuorganisaties een klemmend beroep gedaan op de Europese Commissie en lidstaten om werk te maken van de recyclebaarheid van elektrische en elektronische producten die op de markt worden gebracht. 
De Europese recyclingorganisatie EuRIC, waarbij ook de MRF is aangesloten, is één van de initiatiefnemers tot deze oproep.

Een onlangs verschenen studie van de BIR (Bureau of International Recycling) toont aan dat de metaalrecyclingketen jaarlijks verantwoordelijk is voor een enorme reductie van de CO2-uitstoot. Alleen al voor drie metalen (ijzerschroot, aluminium en koper) bedraagt de jaarlijkse CO2- reductie door het gebruik van secundaire grondstoffen maar liefst 572 miljoen ton.

Half augustus gaat het MRF-secretariaat verhuizen. Na bijna 40 jaar aan de Laan Copes van Cattenburch gaat Lejeune Association Management waar ook het secretariaat van de MRF sinds de oprichting is ondergebracht, verhuizen.

De Metaal Recycling Federatie (MRF) heeft het ministerie van IenM opgeroepen om alle groene lijst stromen buiten de meldplicht aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) te brengen. Die meldplicht spruit voort uit het in 2004 ingevoerde Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

In ons dagelijks werk zijn wij gewend om oude zaken in het proces van vernieuwing te brengen. Daarom aarzelde het bestuur dan ook niet, toen bleek dat onze eigen MRF toe was aan vernieuwing. De tijden veranderen voortdurend. Onze vereniging moet mee veranderen om zaken die de huidige dynamiek met zich meebrengt op de juiste wijze het hoofd te kunnen bieden en de belangen van de leden op een goede manier te kunnen blijven verdedigen.

Na de enorme felle brand woensdagavond bij metaal- en elektronicaverwerker Huiskes Metaal te Waalwijk, meldt de directie dat de bedrijfsactiviteiten gewoon kunnen worden voortgezet.

‘De snelste manier om de noodzakelijke waardering voor hoogwaardige recyclingstromen te creëren, is door die recyclingstromen uit de afvaldefinitie te halen’, aldus Klaus Töpfer tijdens het BIR Congres in Berlijn.

 

Trots is Virol op de titel -Winnaar van de Nationale Business Succes Award in de categorie Recyclingbranche- . De award wordt jaarlijks uitgereikt aan succesvolle bedrijven in specifieke branches in Nederland. 

Op 19 mei jl. vond de hoorzitting plaats over het door de MRF ingediende bezwaarschrift tegen verstrekking van de LMA-gegevens op basis van een ingediend Wob-verzoek.

Troostwijk Veilingen organiseert een online veiling van overslagkranen, rollend materieel en de bedrijfs- en kantoorinventaris wegens het faillissement van Pothuizen B.V. te Leiden, Mijdrecht en Vlaardingen.

Op 1 maart organiseerde de Europese Recyclingorganisatie EuRIC, waarbij de MRF is aangesloten, haar 2e jaarlijkse congres onder de titel ‘Recycling business at the heart of the circular economy’.

Ruim 175 deelnemers woonden dit recyclingcongres bij in de historische Solvay Library in Brussel.