Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

Verwachte ketenaanpak in het Circulaire Materialenplan nog niet te zien in plannen ministerie

De komst van het Circulair Materialenplan (CMP1) als opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) schept hoge verwachtingen. Het CMP1 is dé gelegenheid voor het vastleggen van een ketenaanpak, om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. Een circulaire economie bereiken we immers pas wanneer in de hele keten – van ontwerp tot aan recycling – de juiste keuzes worden gemaakt. De eerste contouren van het CMP1 die afgelopen periode ter consultatie hebben gelegen laten echter nog weinig zien van de ketenaanpak waar zo op wordt gehoopt.

Circulair ontwerp

Recyclingbedrijven zijn een onmisbare schakel in een circulaire economie. Zij produceren opnieuw grondstoffen van afgedankte producten en materialen. Dat kan alleen wanneer de producten en materialen die worden afgedankt zo zijn ontworpen, dat hoogwaardige recycling er van mogelijk is. Circulair productontwerp is daarvoor een harde voorwaarde. Daarom omarmt de recyclingsector het principe om het LAP3 op te laten volgen door het CMP1. Een Circulair Materialenplan richt zich namelijk niet alleen op de afvalfase, maar op de gehele keten. Al vanaf de ontwerpfase dus. Zo is althans de verwachting.

Plannen ter consultatie

De eerste plannen voor het CMP1 hebben de afgelopen periode ter consultatie gelegen. Meer specifiek gaat het hier om de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD), de eerste stap van de milieueffectrapportage die wordt doorlopen. De onderwerpen in de NRD laten helaas nog geen blijk van een overstap naar een ketenaanpak zien. In plaats van het verwachte circulaire beleid, lijkt het CMP1 voort te borduren op de aloude ‘afval-aanpak’. Proberen problemen die eerder in de keten zijn ontstaan in de afvalfase op te lossen, om zo circulair te worden. Bijvoorbeeld het beleid rond zorgstoffen. Uit geen enkel woord in de NRD blijkt dat de oplossing voor dit thema in andere delen van de keten wordt gezocht dan het afvalstadium. Ook mist de primeur van een ketenaanpak, al was het maar voor een select aantal stromen. Hierdoor blijft de markt achter in onduidelijkheid en mist het circulaire handelingsperspectief. Het Nationaal Recycling Forum (NRF) ziet dit als een gemiste kans. De hoge verwachtingen van het CMP1 worden in deze fase vooralsnog niet waargemaakt.

Van afvalbeleid naar ketenaanpak

Toch ziet het NRF een lichtpuntje in de NRD. Over de reikwijdte van deze notitie wordt namelijk aangegeven dat onderwerpen die met name betrekking hebben op het verbreden van de reikwijdte in dit stadium nog niet zijn meegenomen. Zou dat betekenen dat de plannen om daadwerkelijk de hele keten te betrekken in het CMP1 er wel liggen, maar alleen nog niet zijn meegenomen in deze eerste stap van de milieueffectrapportage? Het NRF hoopt het van harte! 

Zienswijze NRF

In de zienswijze die het NRF heeft ingediend wordt onder meer aangedrongen op het formuleren van een ketenaanpak. Circulair productontwerp, inzameling gericht op de kwaliteit van recyclingstromen, en het stimuleren van de inzet van gerecyclede grondstoffen door onder andere grondstoffenregelgeving zijn daar absolute randvoorwaarden voor.