Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

Een wijziging van het Besluit melden die per 1 juli 2024 in werking treedt, verplicht bedrijven om bij het afgeven van de afvalstof de namen te vermelden van de mogelijk aanwezige zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Bedrijven die afvalstoffen innemen en deze informatie van de ontdoener ontvangen, zijn op hun beurt ook verplicht deze informatie door te geven aan een volgende verwerker. Ook metaalrecyclingbedrijven kunnen met deze verplichting te maken krijgen.

Verplichting voor ontdoeners en recyclingbedrijven
De wijziging van het Besluit melden is in eerste instantie een verplichting voor ontdoeners. Bedrijven die geraakt worden door deze verplichting: 

  • Beschikken over een omgevingsvergunning waarin verwijzingen naar ZZS zijn opgenomen;
  • Hebben informatie aan hun Omgevingsdienst verstrekt over de emissies van ZZS in de lucht of het water (in het kader van de inventarisatie door Omgevingsdiensten).

Metaalrecyclingbedrijven kunnen echter ook met deze verplichting te maken krijgen. Dat is het geval wanneer u:

  • Afvalstoffen inneemt van een ontdoener die daarbij informatie over mogelijk aanwezige ZZS verstrekt;
  • Zelf beschikt over een omgevingsvergunning waarin verwijzingen naar ZZS zijn opgenomen;
  • Informatie heeft verstrekt aan de Omgevingsdienst over de emissies van ZZS in de lucht of het water (in het kader van de inventarisatie door Omgevingsdiensten).

Wanneer u hierdoor beschikt over informatie over ZZS, bent u per 1 juli 2024 verplicht deze door te geven aan elke verwerker waaraan u afvalstoffen levert. Deze informatie moet worden opgenomen op het begeleidingsformulier. De begeleidingsbrief heeft een vast format. Voor de informatie over (mogelijk) aanwezige ZZS kan het vrije veld van het format gebruikt worden. Als de lijst stofnamen, inclusief eventuele toelichting die u daarbij wilt geven, niet in het vrije veld past, kunt u een aparte pagina aanhechten als bijlage. Daarnaast kan de informatie worden opgenomen in het contract tussen het metaalrecyclingbedrijf en de ontvanger.

Krijgt u van uw leverancier informatie over mogelijk in de afvalstof aanwezige ZZS aangereikt, houd de metalen waar het om gaat dan apart en beoordeel of er (extra) maatregelen nodig zijn voor de verwerking er van. 

Informatie over ZZS doorgeven in de keten
De wijziging van het Besluit melden heeft als doel dat informatie aanwezig ZZS in afvalstromen bekend is bij de verwerker. Deze kan daardoor treffende maatregelen nemen. De wijziging leidt echter tot de verplichting, om informatie over alle ZZS die mogelijk in de afvalstroom aanwezig zijn, door te geven aan de ontvanger. Dit strekt dus verder dan informatie die daadwerkelijk te maken heeft met de aard en samenstelling van de afvalstof. 
De MRF heeft eerder haar bezwaren op het wetsvoorstel kenbaar gemaakt. 
Ook de Raad van State kwam tot een negatief oordeel over deze wetswijziging. De ministerraad heeft echter besloten de wijziging toch door te voeren.

Meer informatie en toelichting? Klik dan op de volgende link voor de wettekst: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/04/30/nahang-besluit-tot-wijziging-van-het-besluit-melden-bedrijfsafvalstoffen-en-gevaarlijke-afvalstoffen