Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

Per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten gebundeld. Zo verdwijnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Wet natuurbescherming en de Waterwet. Ook zullen er zo’n 60 besluiten, zoals het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit, worden vervangen. Daarnaast zullen 50.000 bestaande bestemmingsplannen worden gebundeld tot één omgevingsplan per gemeente. 

De Omgevingswet in het MRF Keurmerk

Omdat de invoering van de Omgevingswet in de praktijk tot weinig wijzigingen van reeds bestaande vergunde of gemelde situaties zal leiden, heeft de MRF besloten om het MRF Keurmerk versie 2022 niet voortijdig aan te passen. In plaats daarvan zullen wij een addendum toesturen met een overzicht van mogelijke andere benamingen van de in het MRF Keurmerk en de bijbehorende Checklist genoemde begrippen.

Wet milieubeheer na inwerkingtreding Omgevingswet

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft de Wet milieubeheer bestaan. De Wet milieubeheer regelt onder andere de volgende onderwerpen: afvalstoffen, openbaarheid milieu-informatie en milieuaansprakelijkheid. Wel zullen in de Wet milieubeheer een aantal bestaande regels wijzigen of vervallen. Daar komen regels in de Omgevingswet voor in de plaats. Deze wijzigingen zijn terug te vinden in artikel 2.45 van de Invoeringswet Omgevingswet. Een belangrijke wijziging is het vervallen van het begrip ‘inrichting’. Meer info over alle wijzigingen zijn te vinden op www.iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/.

Van OLO en AIM naar een nieuw Omgevingsloket (DSO)

Vanaf 1 januari 2024 kunnen bedrijven geen vergunningsaanvragen en/of meldingen meer indienen via Omgevings-loket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan met het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het OLO en AIM zijn nog wel benaderbaar tot 1 juli 2024 om eerder gedane aanvragen of meldingen te bekijken of aan te vullen.

Wat is het Omgevingsloket?

In het Omgevingsloket vindt men digitale informatie over de fysieke woon- en werkomgeving. Men kan hier checken of u uw werkzaamheden mag uitvoeren volgens de Omgevingswet. En of u daarvoor een vergunning nodig hebt, een melding moet doen of informatie moet geven. Ook kunt u de regels bekijken die op een bepaalde locatie gelden. Ook het checken aan welke maatregelen u zich moet houden bij uw werkzaamheden is mogelijk. In Mijn Omgevingsloket vindt u al uw aanvragen en meldingen terug.

Overgangsrecht naar de Omgevingswet

Voor oude wet- en regelgeving geldt overgangsrecht voor de overgang naar de Omgevingswet. Het gaat om instrumenten in ruim 70 wetten, besluiten en regelingen. Overgangsrecht is van toepassing op onder meer gedoogplicht, vergunning, ontheffing, en diverse plannen en besluiten. Neem contact op met uw gemeente als u vragen heeft over uw vergunning of melding.

Gerda Kerkhof
Gepubliceerd in de MRF Circulaire december 2023