Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

Emmanuel Katrakis, secretaris-generaal van de European Recycling Industries Confederation (EuRIC), volgt de herziening van de ‘EVOA op de voet. Deze Verordening gaat over het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen. De herziening van de Verordening staat nu op de agenda van het Europees Parlement.

Hoe staat het met de herziening van de EVOA?

Het is het hoofdpijndossier van deze zomer! Er zijn bijna 600 amendementen ingediend. Er liggen intensieve onderhandelingsweken in het verschiet in het Europees Parlement. De beoogde herziening is cruciaal voor de toekomst van de Europese recyclingindustrie. Voor de Europarlementariërs is het echter slechts één van de topics waar ze zich over moeten buigen. In juni verwierp het parlement nog de belangrijkste delen van het EU- wetgevingspakket ‘FitFor55’. Dit is het Europese programma dat de uitstoot van broeikasgassen sterk moet terugdringen. Het parlement stuurde het FitFor55-pakket terug naar de tekentafel van de Europese Commissie.

Is het te voorspellen welke kant het opgaat met die herziening?

De termijn voor het indienen van amendementen is verstreken. Rapporteur Pernille Weiss (Europese Volkspartij DK) moet van al die amendementen nu een geheel maken’. Dat is een zware klus. Het Europees Parlement is sterk verdeeld. De Groenen en sociaal-democraten willen nog strengere regels dan het voorstel van de Europese Commissie, als het gaat om export van afvalstoffen naar landen buiten de EU. Zij willen bijvoorbeeld geen onderscheid maken tussen export naar OESO- of niet-OESOlanden. Ook willen zij dat voor alle verschepingen een financiële zekerheid wordt verplicht. Dus ook voor transporten van hoogwaardige recyclingstromen, die nu onder bijlage VII vallen.

Zijn er ook andere standpunten binnen het Europees Parlement?

Een aantal amendementen staat haaks op wat de Groenen en sociaaldemocraten willen. Die amendementen liggen meer in lijn met de EuRIC-standpunten, namelijk dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen aan de ene kant hoogwaardige secundaire grondstofstromen, zoals metaalschroot, en gewoon afval. Die amendementen moeten hoogwaardige recycling-stromen dan buiten dat strikte regime houden, opdat goed functionerende circulaire waardeketens binnen en buiten de EU niet in gevaar komen.

En welke nog meer?

Er zijn andere amendementen, waar we als EuRIC achter staan. Zo wordt bijvoorbeeld de Europese Commissie verzocht streefcijfers in te voeren voor ’’recycled content’’ voor die materiaalstromen waar men exportrestricties voor wil gaan invoeren. Het kan toch niet zo zijn dat we de markt van secundaire grondstoffen kapot maken met exportrestricties, terwijl we de Europese producenten dan niet verplichten tot het inzetten van diezelfde secundaire grondstoffen. Als dat wel gebeurt, dan gaat de herziening van de EVOA de belangrijkste stimulans zijn voor voortzetting van de lineaire economie met primaire grondstoffen, verankerd in EU-wetgeving...

Wanneer kunnen wij een stemming verwachten?

Deze zomer is van vitaal belang om tientallen tegenstrijdige amendementen met elkaar te combineren. Als dat lukt, kan over de ontwerpwetgeving gestemd worden in de Milieucommissie van het Europees Parlement in oktober. Als recyclingsector moeten wij blijven lobbyen richting Europees Parlement en Europese Raad, om ervoor te zorgen dat de herziening van de EVOA grensoverschrijdend transport voor hoogwaardige recycling niet zal frustreren.