Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

Creëer met het Circulair Materialenplan de randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling.

Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair Materialenplan (CMP1). Via het Nationaal Recycling Forum (NRF), waar de MRF deel van uitmaakt, heeft de MRF inbreng gegeven op de enquête die het ministerie is gestart om input voor het CMP1 op te halen. De reactie van het NRF is tot stand gekomen vanuit de vier aangesloten organisaties. Naast de MRF zijn dat de FNOI, NRK Recycling, en de VHT. Het NRF geeft in haar reactie aan blij te zijn dat het CMP1 een bredere reikwijdte gaat krijgen dan het LAP3, omdat daarmee de randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling kunnen worden gecreëerd.

In haar reactie benadrukt het NRF dat de transitie naar een circulaire economie alleen zal worden bereikt als essentiële randvoorwaarden zoals  circulair ontwerp en een markt voor secundaire grondstoffen worden uitgewerkt in het beleid. In de berichtgeving omtrent het CMP1 is vooral veel aandacht voor de hoogste treden op de ladder, preventie en hergebruik. Het NRF wijst er op dat er echter nog veel moet worden gedaan om hoogwaardige recycling te bevorderen. Zo ontbreekt het vooralsnog aan het juiste beleid omtrent circulair ontwerpen, kwaliteit van recyclingstromen, en een goed beleid op Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in de keten. Bovendien is het nodig dat hoogwaardige recyclingstromen gaan worden erkend als grondstoffen, zodat deze niet langer onder de afvalwetgeving vallen. Deze en andere randvoorwaarden heeft het NRF uitgewerkt in de NRF Recyclingwijzer waar in de reactie op de enquête naar wordt verwezen. Het CMP1 biedt de ideale gelegenheid om deze zaken uit te werken in beleid.

De Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG), waar de MRF ook bij is aangesloten, heeft een reactie van gelijke strekking ingediend.

De volledige reactie van het NRF vindt u hier
De volledige reactie van de FHG vindt u hier