Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

In zijn column vraagt MRF directeur Hans Koning aandacht voor de stijging van het aantal branden door lithium-ion batterijen en accu’s. “Het gebruik ervan gaat in de komende jaren enorm toenemen. Onze oproep aan de staatssecretaris om invoering van een retourpremiesysteem voor die batterijen is dan ook geen overbodige luxe. Het ministerie vindt het te complex en wil niet dat een symbool van duurzaamheid als lithium-ion in de probleemhoek wordt gezet. Het is echter van belang, net als vele andere uitdagingen voor de Circulaire Economie, dat de problematiek bij de bron moet worden opgelost."

Net als velen heb ik afgelopen zondagen de afleveringen van De Vuilnisman gevolgd van programmamaker Teun van der Keuken. De trailers spraken over een ‘blik in de keuken van de schimmige afvalwereld’. Teun zelf zat bij Jinek aan tafel en had het over de ‘Sopranos’. Nou, dan weet je dat het een positief en objectief programma gaat worden….

Het is goed dat dit soort programma’s worden gemaakt. Om misstanden aan de kaak te stellen. De negatieve teneur was in deze serie echter vaak onterecht. Dit soort programma’s houdt ons echter een spiegel voor hoe anderen naar de branche kijken. Afval of hoogwaardige recycling; voor de meeste kijkers is het één pot nat. Ook beleidsmakers en politici zijn kijkers. Met dezelfde vooroordelen en onderbuikgevoelens als iedereen. Wij weten hoeveel CO2 uitstoot met metaalrecycling wordt voorkomen, en hoeveel dit echt bijdraagt aan duurzaamheid en circulariteit. Wij zien de innovaties om dit nog beter, veiliger en duurzamer te doen. Voor het gros van de mensen val je echter onder dezelfde noemer als al die andere sectoren binnen de recycling en afvalbranche: ‘schimmig’. Het zijn pijnlijke maar ook zinvolle lessen.

Vóór de aflevering van De Vuilnisman over afvalbranden hebben we met de afval- en recyclingorganisaties een gezamenlijk persbericht uitgebracht over de toename van het aantal branden als gevolg van lithium-ion batterijen. Met het in dit verband schrikbarende vooruitzicht dat het gebruik van die lithium batterijen en accu’s in de komende jaren enorm gaat toenemen, is onze oproep aan de staatssecretaris om invoering van een retourpremiesysteem voor die lithium batterijen geen overbodige luxe. Of dat systeem er op korte termijn gaat komen is nog zeer de vraag. Het ministerie vindt het te complex. Men wil ook niet dat een symbool van duurzaamheid als lithium-ion in de probleemhoek wordt gezet. Het moet echter volstrekt helder zijn dat we niet kunnen doorgaan op deze weg. Net als vele andere uitdagingen voor de Circulaire Economie moet de problematiek bij de bron worden opgelost.

Recyclingorganisaties FNOI, NRK Recycling, VHT en MRF hebben deze uitdagingen voor de Circulaire Economie onlangs benoemd in de Recycling Wijzer, een helder 7-punten plan voor de politiek. Want de randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling en de Circulaire Economie zijn nog lang niet ingevuld. De Recycling Wijzer vindt u op pagina 11 van MRF Circulaire april 2021.

Hans Koning | directeur MRF

Gepubliceerd in MRF Circulaire, april 2021