Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Laan van Nieuw Oost Indië 131 2593 BM Den Haag Postbus 85645 2508 CH Den Haag
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

In reactie op het artikel ‘Nederlands schroot reist de hele wereld over – waarom?’ heeft de MRF gisteren het volgende bericht aan de NRC en de betreffende journalist gezonden.

Reactie Metaal Recycling Federatie (MRF) op artikel NRC.next 15/9 Nederlands schroot reist de hele wereld over – waarom?

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/15/nederlands-schroot-reist-de-hele-wereld-over-waarom-a4012127

 

Aan NRC Next, Jeroen Wester

Geachte heer Wester,

Met interesse heb ik uw bovenvermelde artikel gelezen.

In de kop van het artikel stelt u een vraag. In het artikel tracht u hierop een antwoord te vinden.

Naar mijn mening wordt daarbij een aantal essentiële zaken over het hoofd gezien, die nu bij u tot conclusies leiden welke recycling in zijn algemeenheid en die van metalen in het bijzonder tekort doen:

  • We zouden graag al ons schroot in Nederland laten inzetten als grondstof voor de productie voor metalen. Helaas is die productiecapaciteit niet aanwezig. Zoals in uw artikel terecht wordt opgemerkt, produceert de grootste metaalsmelter in Nederland op basis van ijzererts en is schroot slechts een koelmiddel;
  • Van de bijna 3 miljoen ton aan metalen die in Nederland jaarlijks wordt ingezameld, gesorteerd en bewerkt, kan maximaal maar zo’n 600.000 ton als grondstof worden ingezet door Nederlandse smelterijen;
  • Hierdoor is de inzet van schroot in Nederland 20%. Dat het anders kan, bewijst Duitsland door hoogwaardig ijzer en staal op basis van schroot te produceren met een schrootinzet van ruim 30%;
  • Door de beperkte inzet van schroot als grondstof in Nederland, moet ons schroot (na sortering/bewerking) worden geëxporteerd. De enige andere optie is storten. Dit laatste is niet alleen onlogisch, maar zou tevens een onzinnige verspilling van grondstoffen zijn;
  • Ook geëxporteerd metaalschroot draagt bij aan CO2-reductie door de vervanging van ertsen bij de productie van nieuwe metalen. Daarvoor maakt het dus niet uit of dat in Nederland of ergens anders op de wereld geschiedt. De vervanging van ijzererts, bauxiet en andere delfstoffen door schroot zorgt wereldwijd voor een reductie in de uitstoot van meer dan 500 miljoen ton CO2 per jaar;
  • Transport van recyclingstromen door middel van scheepvaart is niet alleen milieuvriendelijker per ton dan per vrachtwagen, maar maakt tevens gebruik van optimale retourlogistiek. Producten uit het Verre Oosten worden per schip naar Europa/Nederland getransporteerd. Schepen die anders leeg zouden terug gaan, worden nu gevuld met onze recyclingstromen;
  • Kan metaalrecycling beter en/of hoogwaardiger? Ja, dat kan en moet ook beter. Optimalisering van de kwaliteit van ons schroot is essentieel. Daarom vraagt de MRF ook bij voortduring aandacht voor design for and with recycling, opdat producten dusdanig worden ontworpen dat deze ook weer goed zijn te demonteren, sorteren en recyclen. Daar zit de echte milieuwinst;
  • Feit is dat meer dan 80% van de milieu-effecten van een product wordt bepaald in het ontwerpstadium. Willen we als Nederland echt naar een Circulaire Economie, dan zullen we daar op moeten gaan inzetten;  
  • Wij hopen dat u hieraan een vervolgartikel wilt wijden. Ik ben graag bereid om hieraan medewerking te verlenen 

Ik zou het bijzonder op prijs stellen als onze reactie ook in het NRC zou worden opgenomen.