Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

Hieronder vindt u de link naar de MRF Circulaire van maart 2023. 

MRF Circulaire maart 2023.

Voorgaande uitgaven vindt u hier.

MRF-bestuurslid Peter Roest sprak namens de MRF met leden van de Tweede Kamer Commissie Justitie & Veiligheid over DOR. Tijdens het Rondetafeloverleg met de Commissie legde Peter uit dat we willen helpen om diefstal en heling te bestrijden. ‘’De MRF strijdt al jaren tegen heling en heeft geen fundamentele bezwaren tegen DOR, wel zijn er forse praktische bezwaren die DOR in deze vorm onwerkbaar maken voor de metaalrecyclingsector.’’

Protectionisme in milieujasje 

Onlangs zat ik met de handelsattaché van de Nederlandse ambassade in Ankara rond de tafel om te spreken over de mogelijke gevolgen van de op handen zijnde herziening van de EVOA, de Europese Verordening die het grensoverschrijdend verkeer van afvalstoffen regelt. Onder het afvalstoffenbegrip vallen ook hoogwaardige secundaire grondstoffen als metalen en oudpapier. De tekst van de herziening zoals die nu luidt, maakt het straks uitermate lastig en kostbaar om metaalschroot nog buiten de Europese Unie te kunnen exporteren. Dit is het gevolg van het feit dat het herzieningsvoorstel geen onderscheid maakt tussen afval en hoogwaardige recyclingstromen.