Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

Julia Blees, de nieuwe secretaris-generaal van de European Recycling Industries Confederation (EuRIC), volgt de dossiers in Brussel op de voet. Zij is het aanspreekpunt voor de Europese beleidsmakers in Brussel als het gaat om recycling. Dit keer vragen we haar naar de prioriteiten van EuRIC voor de komende periode.

Julia, allereerst gefeliciteerd met je benoeming als nieuwe secretaris-generaal van EuRIC. Wat zullen je prioriteiten worden?

Dank je wel. Het leiden van EuRIC is voor mij een mijlpaal. Mijn benoeming - als opvolger van Emmanuel Katrakis - valt samen met de aanloop naar de komende EU-verkiezingen. Die verkiezingen zullen het Europese politieke landschap opschudden. Naar verwachting zal in het najaar het nieuwe college van Eurocommissarissen zijn definitieve vorm krijgen. We zijn blij om te zien dat er al een nieuwe weg wordt voorgesteld: de ‘Green Industrial Deal’. Voor EuRIC is het belangrijk dat prioriteit wordt gegeven aan de Europese industrie, en zeker aan de recyclingsector. Onze bedrijfstak is onmisbaar voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het vergroten van de zelfvoorzienendheid van Europa als het gaat om kritieke grondstoffen, doordat wij afval omzetten in grondstoffen. Onze prioriteiten voor 2024-2029, die we in januari hebben gepubliceerd, weerspiegelen deze behoefte. Mijn topprioriteiten liggen dus bij het afstemmen van onze acties op deze doelstellingen. Dit doen we door te pleiten voor beleid dat de bijdragen van de recyclingindustrie erkent, en het bevorderen van duurzaamheid, innovatie en investeringen binnen onze sector.

De afgelopen vijf jaar heeft de EU grote stappen gezet in de richting van de circulaire economie, door middel van baanbrekende wetgeving. Is er nog ruimte voor verbetering?

De Europese Commissie heeft de afgelopen periode heel veel wetgeving doorgevoerd. Maar toch, zoveel wetgeving, en zo weinig resultaat! Momenteel is nog altijd slechts 11,5% van de grondstoffen die door de Europese industrie worden ingezet afkomstig uit recycling. En 'Earth Overshoot Day’, de dag waarop wereldwijd meer grondstoffen verbruikt zijn dan de aarde in één jaar kan produceren, werd al op 2 augustus 2023 bereikt!

Dus, wat stel je voor?

Het is nu van belang om de focus te verleggen naar een effectieve implementatie van die wetgeving, en een betere koppeling tussen klimaat- en circulair beleid. We moeten af van de misvatting dat een klimaatneutrale oplossing automatisch circulair en technologisch al volgroeid is. Recycling moet centraal komen te staan in de Europese industriële groene agenda, en een brug slaan tussen het klimaatbeleid en het beleid voor de circulaire economie. We moeten erkennen dat het concurrentievermogen van onze recyclingindustrie verder reikt dan de grenzen van Europa. Er moeten effectieve stimuleringsmaatregelen voor ecodesign komen, alsook voor het gebruik van circulaire en klimaatneutrale materialen. Concreet stelt EuRIC voor om de inzet van gerecyclede materialen in de productie te verdubbelen van 11,5% in 2022 naar 23% in 2030, en die geleidelijke stijging te koppelen aan gerealiseerde CO2-reducties. Dit zorgt ervoor dat de EU leidend blijft in de race naar een koolstofarme en circulaire economie, en tegelijkertijd de randvoorwaarden voor een concurrerende industrie behouden blijven. Dat is essentieel voor onze verzorgingsstaat, en dus voor de sociaal-politieke stabiliteit in Europa.

MRF Circulaire mei 2024