Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. Als bedrijf is het belangrijk om hierop voorbereid te zijn, zodat u niet voor verrassingen komt te staan als de Omgevingswet van kracht wordt.

Voor oude wet- en regelgeving geldt overgangsrecht voor de overgang naar de Omgevingswet. Dit gaat om ruim 70 wetten, besluiten en regelingen. Overgangsrecht is van toepassing op onder meer gedoogplicht, vergunning, ontheffing, en diverse plannen en besluiten.

De Omgevingswet zal weinig veranderingen brengen indien u niets in uw bedrijf of werkwijzen wijzigt en er geen (geplande) veranderingen zijn in de directe omgeving van uw bedrijf. Houd dus goed in de gaten of er iets gaat veranderen in de omgeving van uw bedrijf en check het omgevingsplan, dit is de opvolger van het bestemmingsplan.

Is er recent wel iets veranderd in uw bedrijf, bedrijfsvoering of in uw omgeving, of gaat dat op korte termijn gebeuren, dan zijn er zeker aandachtspunten.

Welke situatie er ook van toepassing is, houd rekening met het volgende:

• Gemeentes gaan de bestaande bestemmingsplannen omzetten naar omgevingsplannen. Als een gemeente een omgevingsplan maakt, worden daarbij de gegevens van uw bedrijf gebruikt zoals die op dat moment bekend zijn. Zijn uw bedrijf of bedrijfsactiviteiten gewijzigd en is dit nog niet bekend bij uw gemeente, doe dan hiervan een melding via AIM-online. Indien u milieubelastende activiteiten verricht en onder een milieuvergunning uw bedrijfsactiviteiten uitvoert, dan moet u bij uitbreiding of wijziging gelijktijdig de milieuvergunning laten aanpassen.

• Als de Omgevingswet in werking treedt, kan de gemeente milieuleges vragen als u een milieuvergunning aanvraagt of wijzigt. Dit kan een reden zijn om, als er meerdere milieubelastende activiteiten worden verricht, de wijzigingen aan te vragen vóórdat de Omgevingswet in werking treedt. Daarmee voorkomt u dat u milieuleges moet betalen.

• Heeft u vergunningsplichtige bouwplannen en passen die binnen het bestaande bestemmingsplan? Wacht niet en vraag uw omgevingsvergunning aan vóór 1 januari 2024. De gemeente behandelt uw aanvraag dan nog onder de huidige regels. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat het omgevingsplan uw plannen niet meer toestaat of onder andere voorwaarden. Daarnaast kunnen de nieuwe regels zorgen voor vertraging bij de afhandeling van uw aanvraag.

• Blijf op de hoogte van (geplande) veranderingen in de directe omgeving van uw bedrijf. Dit kan door gebruik te maken van de attenderingsservice van de overheid: https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.