Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

Brandblussers en gasflessen. Het zijn twee voorbeelden van drukhouders die kunnen worden aangetroffen in het schroot of op andere wijze bij metaalrecyclers worden aangeboden. Maar let op, drukhouders vormen een bijzondere categorie waarvoor aparte regels gelden.

Gasflessen apart verwerken
In de meeste gevallen moeten gasflessen apart verwerkt worden. Krijg je te maken met gasflessen, dan is het allereerst van belang te beoordelen welk soort gas de fles bevat. Niet brandbaar en ongevaarlijk gas kun je uit de fles laten lopen. Voor brandbaar en/of gevaarlijk gas gelden andere regels, afhankelijk van het soort gas. Voor verschillende gassen, waaronder CFK, HCFK, halonen en gefluoreerde broeikasgassen, staat de voorgeschreven verwerking nader toegelicht in sectorplan 70 uit het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Deze regels zijn gebaseerd op verschillende Europese verordeningen.

Verwerken van brandblussers
Ook voor brandblussers gelden bijzondere regels. Net zoals bij gasflessen is ook hier het soort inhoud bepalend voor de beoogde verwerking. Wanneer recycling van het blusmiddel mogelijk is, is dat in de meeste gevallen verplicht. Maar hierop bestaan uitzonderingen. Is het blusmiddel niet recyclebaar, dan moet het afhankelijk van het soort blusmiddel worden verbrand, gestort, of leeg laten lopen. Bevat het blusmiddel halonen of gefluoreerde broeikasgassen, dan is ook hier sectorplan 70 uit het LAP van toepassing.

Complexe regelgeving
De diversiteit in het aantal soorten gasflessen en brandblussers is groot. Daarmee is ook de complexiteit van de regelgeving groot. Het is daarom van belang je goed te informeren over de beoogde verwerking van deze materialen, wanneer je hiermee te maken krijgt. Besef bij gasflessen en brandblussers altijd dat het hier gaat om een bijzondere categorie, waarvoor aparte regels gelden.