Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

Samen met de verenigingen voor hergebruik en recycling van oudpapier & karton (FNOI), kunststof (NRK Recycling) en textiel (VHT), heeft de MRF het Nationaal Recycling Forum (NRF) opgericht. In het NRF worden de gezamenlijke thema’s recyclingbranche opgepakt. Het NRF vertegenwoordigt daarmee het sectorbelang van de Nederlandse recyclingbranche. 

Het Nationaal Recycling Forum (NRF) behartigt het sectorbelang van de recyclingbranche. Of het nu om het stimuleren van de vraag naar gerecyclede grondstoffen gaat of om het waarborgen van vrije en eerlijke handel in hoogwaardige recyclingstromen, telkens doet zich dezelfde vraag voor: waarom behandelen we hoogwaardige recyclingstromen alsof het afval is?

Hoogwaardige recyclingstromen

Natuurlijk behandelen we hoogwaardige recyclingstromen niet letterlijk hetzelfde als afval. Hoogwaardige recyclingstromen zoals ingezamelde metalen die worden gesorteerd en opgeschoond, zijn een waardevolle grondstof. Hiervan worden nieuwe producten gemaakt, waardoor minder primaire grondstoffen en ertsen hoeven worden aangeboord. 

Afval daarentegen wordt verbrand of gestort, we moeten er van af zien te raken. Juridisch gezien worden hoogwaardige recyclingstromen echter wel degelijk hetzelfde behandeld als afval. Daardoor valt een lading gebruikte koperen kabels onder dezelfde wetgeving als bijvoorbeeld gemengde plastics of afgedankte batterijen. Het bevorderen van recycling en hergebruik zijn daarbij niet het uitgangspunt. Deze wetgeving is opgesteld vanuit de gedachte dat het verwerken van afval meer geld kost dan dat het oplevert. En dat het zonder deze wetgeving daardoor aantrekkelijker is het maar ergens te dumpen of weg te mengen, dan het zo te verwerken zodat er geen schade aan het milieu ontstaat. Terwijl koperen kabels en andere hoogwaardige recyclingstromen juist een positieve waarde hebben doordat ze weer als grondstof kunnen worden ingezet. Er is dan ook behoefte aan wetgeving en regulering voor hoogwaardige recyclingstromen waarbij het uitgangspunt wel is dat het materiaal zo goed en zo veel mogelijk wordt ingezet als grondstof in nieuwe producten. Kortom, wetgeving waarbij hoogwaardige recyclingstromen de erkenning als grondstof krijgen.

Terugdringen CO2 uitstoot

De inzet van gerecyclede grondstoffen in plaats van primaire grondstoffen en ertsen levert een enorme bijdrage aan het terugbrengen van de CO2 uitstoot. Alleen al het volume aan schroot dat jaarlijks in Nederland wordt verhandeld staat garant voor een besparing van 14,4 miljoen ton CO2 ten opzichte van wanneer hiervoor in de plaats primaire grondstoffen waren aangeboord. Wijzigingen in Europese wetgeving dreigen er echter voor te gaan zorgen dat de export naar landen buiten de EU flink zal worden beperkt. Met als gevolg dat de producerende industrie minder schroot uit de EU kan ontvangen en meer afhankelijk zal worden van primaire grondstoffen en ertsen. Tot zo ver de CO2 besparing. En het overschot aan metalen waar de EU mee blijft zitten? Niemand die weet waar het heen moet. De oorzaak van dit alles: afvalstoffenwetgeving die ook geldt voor hoogwaardige recyclingstromen.

Grondstoffenwetgeving

Het is dan ook hoog tijd dat er grondstoffenwetgeving gaat komen waarmee hoogwaardige recyclingstromen de erkenning als grondstof gaan krijgen, en het juk van de afvalstoffenwetgeving los kunnen laten. Het NRF blijft zich hiervoor inzetten en heeft ook hoop. In Nederland wordt namelijk gewerkt aan de opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan. Dat wordt het Circulair Materialenplan. Het Circulair Materialenplan moet er aan bijdragen dat ketens meer circulair worden. Niet langer is het uitgangspunt dat alles dat wordt afgedankt afval is en zo snel mogelijk veilig moet worden verwijderd. Afgedankte materialen moeten juist zo veel als mogelijk worden ingezet als grondstof. Het NRF is bij de ontwikkeling van het Circulair Materialenplan gesprekspartner van de overheid als vertegenwoordiger van de Nederlandse recyclingbranche. Voor het NRF staat daarbij centraal dat het nieuwe beleidsplan circulariteit juist gaat bevorderen in plaats van tegenwerken. Want met de juiste wet- en regelgeving is de 14,4 miljoen ton CO2 besparing die de Nederlandse metaalrecyclingsector nu al op jaarbasis realiseert slechts het begin.