Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

Volgens de Monitor Arbeidsongevallen 2020 zijn er bij de Inspectie SZW in 2020 minder ongevallen gemeld dan in voorgaande jaren. Dat is met name het gevolg van de maatregelen ten aanzien van de coronapandemie. Werken met machines en werken op hoogte blijven risicovol.

Uit de analyses van de gemelde ongevallen blijkt dat er nog veel winst te behalen valt bij het voorkomen van ongevallen. In 2020 overleden 54 personen als gevolg van een arbeidsongeval. Jongeren van 15 tot en met 24 jaar en werknemers van 55 tot en met 64 jaar worden het vaakst slachtoffer van een bedrijfsongeval. Daarnaast vinden relatief veel ongevallen plaats in kleine bedrijven en in de sectoren afvalbeheer, bouw, industrie en landbouw, bosbouw en visserij. Het aantal ongevallen waarbij werknemers overlijden of blijvend letsel oplopen, moet verder omlaag.

Bij 1.031 ongevalsonderzoeken werd in 2020 een overtreding geconstateerd. Wanneer bij onderzoek door de Inspectie SZW de werkgever in overtreding blijkt, wordt gehandhaafd. Voor de overtredingen in 2020 geldt dat ze allemaal betrekking hebben op het niet (tijdig) melden van arbeidsongevallen. Het niet voeren van een registratie van ongevallen die hebben geleid
tot een verzuim van meer dan drie dagen kan overigens ook aanleiding tot handhaving zijn. De meeste ongevallen in 2020 vielen in de categorieën Tijdens werken met machines en Vallen van hoogte.

Ongevallen tijdens werken met machines

Naar schatting 20% van de werknemers in Nederland gebruikt machines bij het werk. Denk aan aangedreven handgereedschap, heftrucks, hijs- en hefwerktuigen en productiemachines. Uit tweejaarlijks onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat ongeveer de helft van de werkgevers geen RI&E heeft of het risico Machineveiligheid daarin niet heeft benoemd. Dit betreft met name kleine bedrijven. Bijna 30% van de bedrijven neemt geen of niet voldoende maatregelen om de machineveiligheid goed aan te pakken.
Veel ongevallen hebben betrekking op de montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen. Daarbij gaat het meestal om het niet druk- of spanningsloos maken van een machine of het niet nemen van voldoende andere maatregelen om het werk veilig uit te voeren. Ook ten aanzien van fysieke beveiliging constateren inspecteurs vaak overtredingen. Ongevallen met machines ontstonden meestal door onbedoeld contact met de bewegende delen van een machine. Dit soort ongevallen heeft vaak blijvend letsel tot gevolg zoals amputatie van vingers of handen. In de helft van de gevallen bediende het slachtoffer de machine, in de andere helft was men bezig met schoonmaak of onderhoud ervan. Dan stond de machine vaak nog aan of op stand-by, terwijl het slachtoffer dacht dat de machine uit stond.

Het vallen van hoogte

Ongeveer 5% van de werknemers werkt op hoogte op ladders, steigers, hoogwerkers of op een platform. Ook hierbij presteerden kleine bedrijven onder de maat. In iets meer dan de helft van de bedrijven waar op hoogte weken voorkomt is er geen RI&E of staat werken op hoogte niet als risico opgenomen in de RI&E. De meerderheid neemt wel maatregelen om valgevaar te voorkomen.
Het is van belang om uw RI&E tijdig en grondig uit te laten voeren. Vervolgens dient het opgestelde actieplan stipt gevolgd te worden. Hiermee verkleint u de kans op ongevallen.

Gerda Kerkhof

Bron: ‘Monitor Arbeidsongevallen 2020’ op inspectieszw.nl