Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

Recyclingorganisaties MRF en FNOI zijn positief over het nieuwe regeerakkoord. Beide recyclingorganisaties benadrukken echter dat de verbrandings- en stortbelasting achterhaalde en contraproductieve sturingsmechanismen zijn.

Onlangs verscheen in het nieuwsmagazine AfvalOnline een publicatie met reacties uit de afval- en recyclingwereld op het nieuwe regeerakkoord. De eerste gezamenlijke reactie van de MRF en de branche-organisatie voor de oudpapier industrie FNOI was in grote lijnen positief. Beide recyclingorganisaties noemen de aangekondigde verhoging van de verbrandings- en stortbelasting alsmede invoering van een exportheffing echter achterhaald en contraproductief.

Circulaire Economie meer dan CO2
Het expliciet benoemen in het regeerakkoord van de reeds ingezette trajecten is een belangrijke steun voor de Transitieteams. Belangrijker is dat er ook voldoende budget voor wordt vrijgemaakt in de rijksbegroting. Gemiste kans is dat het stimuleren van ‘design for recycling’ en ‘design with recycling’ niet expliciet zijn benoemd in het regeerakkoord om deze transitie te bespoedigen.

Ook de innovatieprogramma’s speciaal voor MKB-bedrijven die in het regeerakkoord worden genoemd, zullen voldoende budget moeten hebben. Voor het slagen van die programma’s is belangrijk dat de voorwaarden eromheen worden aangepast aan MKB-bedrijven. Nu brengen gesubsidieerde innovatietrajecten zoveel administratie mee dat MKB-bedrijven vaak noodgedwongen afhaken.

Vermindering regeldruk
Dit is pakweg het vijfde kabinet op rij dat toezegt de regeldruk en administratieve lasten te verlichten voor het MKB. In de praktijk heeft de recyclingsector de administratieve lasten en regeldruk in die periode slechts zien toenemen. In overkoepelend FHG-verband wil de recyclingsector het kabinet graag ondersteunen en adviseren hoe de regeldruk voor de recyclingketen daadwerkelijk kan worden verlicht.

Verbrandings- en stortbelasting achterhaald
Elk hoogwaardig recyclingproces kent een onvermijdbaar residu dat moet worden verbrand of gestort. FNOI en MRF noemen de verbrandings- en stortbelasting achterhaalde mechanismen. Dergelijke heffingen sturen alleen op kwantiteit. In de circulaire economie moet sturing liggen op de kwaliteit en afzet. Dat kan alleen worden bereikt door:

- verbeteren kwaliteit inzameling recyclingstromen;

- verbeteren recycelbaarheid producten (design for recycling/design with recycling);

De aangekondigde exportheffing zien MRF en FNOI slechts als een extra last voor hoogwaardige recycling, waar geen enkel sturend effect vanuit gaat. In Vlaanderen zijn oudpapierbedrijven al geconfronteerd met de bizarre uitwerking van een dergelijke exportheffing.

Kilometerheffing
De recyclingsector werkt voortdurend aan transportefficiëntie en alternatieve transportwijzen, bijvoorbeeld over water. Echter, wij blijven ook afhankelijk van transport over de weg. Wil de recyclingsector kunnen blijven investeren, dan moet deze lastenverzwaring worden gecompenseerd.