Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

Na een hoorzitting en rijp beraad heeft de staatssecretaris van IenM deze week erkend dat de vertrouwelijk aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA )verstrekte bedrijfsgegevens niet mogen worden vrijgegeven. In maart van dit jaar had het LMA besloten de door een afvalmakelaar opgevraagde bedrijfsgegevens op basis van een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) te verstrekken.

De MRF had samen met een MRF-lid en nog enkele belangenorganisaties bezwaar tegen dit besluit gemaakt.

Tijdens de in mei gehouden hoorzitting voerde de MRF aan dat de gevraagde informatie niet mocht worden verstrekt, omdat het Wob-verzoek geen milieu-informatie betrof en de aan het LMA verstrekte gegevens vertrouwelijke bedrijfsgegevens zijn, die niet mogen worden verstrekt.

De staatssecretaris heeft nu geoordeeld dat de opgevraagde informatie inderdaad bedrijfsgevoelige bedrijfsinformatie is, waarvan het vrijgeven de bedrijven zou kunnen schaden. 

De MRF is blij met de uitspraak. Over de argumentatie is de MRF echter minder te spreken. MRF directeur Hans Koning: “We hebben tijdens de hoorzitting uitvoerig aan de orde gesteld dat de opgevraagde bedrijfsgegevens niet mogen worden aangemerkt als milieu-informatie. Onder milieu-informatie wordt verstaan ‘informatie over stoffen die het milieu aantasten of waarschijnlijk aantasten’. 
Zeker in het geval van groene lijst metalen is hier geen sprake van. Het gaat hier om hoogwaardige secundaire grondstoffen met een positieve financiële waarde. In de uitspraak wordt hier volledig aan voorbij gegaan. 
De argumentatie van de staatssecretaris druist volledig in tegen de uitgangspunten voor de circulaire economie. Een en ander betekent ook dat er zo weer een nieuw Wob-verzoek kan worden gedaan. En daar zit niemand op te wachten…”