Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

De Metaal Recycling Federatie (MRF) heeft het ministerie van IenM opgeroepen om alle groene lijst stromen buiten de meldplicht aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) te brengen. Die meldplicht spruit voort uit het in 2004 ingevoerde Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Directe aanleiding voor dit dringende verzoek van de MRF vormt het verstrekken aan een afvalmakelaar van de aan het LMA gemelde bedrijfsgegevens over de ontvangen ferro en non ferro metalen op grond van een Wob-verzoek. Het vrijgeven van deze vertrouwelijke bedrijfsgegevens aan een commerciële partij vormde de druppel om de al vele malen eerder door de MRF bekritiseerde meldplicht voor groene lijst stoffen opnieuw aan de kaak te stellen.

Voor de meeste recyclingbedrijven is de meldplicht inmiddels afgeschaft. Na een door de Kamer afgedwongen evaluatie van het Besluit melden werden in 2011 groene lijst stromen namelijk uitgesloten van de meldplicht.

Behalve in het geval dat recyclingbedrijven ook nog andere niet-groene lijst afval-/recyclingstromen ontvangen. In dat geval zijn zij dan toch nog verplicht om ook de door hen ontvangen groene lijst stromen te melden.

Door deze omissie zijn veel metaalrecyclingbedrijven nog altijd verplicht de door hen ontvangen groene lijst stromen te melden aan het LMA.

Een administratieve last zonder enige toegevoegde waarde voor het milieu en - zo nu blijkt - ook nog eens een groot commercieel risico voor de betrokken bedrijven.

Nu de staatssecretaris van IenM in het kader van de Circulaire Economie nadrukkelijk kijkt naar mogelijkheden om de belemmeringen en lasten voor recycling weg te nemen, vraagt de MRF opnieuw aandacht voor dit zinloos melden van groene lijst stromen. Er is geen enkel milieubelang mee gediend en leidt bovendien tot onacceptabele risico’s voor de commerciële vertrouwelijkheid.

Op grond hiervan vraagt de MRF het ministerie nu het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zodanig aan te passen dat ook voor alle metaalrecyclingbedrijven de last van het verplicht melden van groene lijst stromen komt te vervallen.