Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

De MRF heeft begin november haar commentaar ingediend op het ontwerp voor het nieuwe Landelijk Afvalbeheersplan (LAP3). In ruim 800 pagina’s geeft de overheid hierin een schets van het afvalbeleid in de periode 2017–2029.
Daarnaast is het LAP een zgn. referentiedocument voor de vergunningverlening en -handhaving.

De MRF wijst in haar reactie op de noodzaak om de knelpunten voor recycling op te heffen en daarmee de belemmeringen voor de totstandkoming van de Circulaire Economie. De MRF prijst de staatssecretaris dat ondanks alle bezwaren van producenten hiertegen nu expliciet ‘design for recycling’ als pijler voor het beleid in de komende jaren is opgenomen. De MRF pleit hier al jaren voor.
In haar reactie spreekt de MRF ook haar zorg uit over de aandacht voor ‘zeer zorgwekkende stoffen’. In het document wordt een onderzoeksplicht opgelegd aan recyclers naar de aanwezigheid van die zeer zorgwekkende stoffen.
In de praktijk is dat niet te doen zonder enorme kosten. Als je nu naar de discussie kijkt over de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubberkorrels in kunstgrasvelden en de teksten in het concept LAP leest, dan zie je de knelpunten voor de recyclingsector al opdoemen. 

In haar reactie op het Sectorplan ‘Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur’ stelt de MRF dat de focus van producentenverantwoordelijkheid wordt verschoven naar het ontwerpstadium. Immers meer dan 80% van de milieubelasting van een elektronisch product wordt bepaald in de ontwerpfase. Ook in de sectorplannen ‘Shredderafval’ en ‘Autowrakken’ draait het om de invulling van die producentenverantwoordelijkheid. 
De MRF maakt ernstig bezwaar tegen de prominente rol die in het nieuwe LAP wordt toebedeeld aan Stichting Auto Recycling Nederland (ARN) en het ongelijke speelveld wat hierdoor ontstaat, omdat de ‘concurrentie’ - waaronder shredderbedrijven - geen gebruik kan maken van de € 18 miljoen die ARN jaarlijks ontvangt uit de door autokopers te betalen verwijderingsbijdragen.

Bijna honderd organisaties en bedrijven hebben commentaar op het LAP3 ingediend. In het eerste kwartaal van 2017 moet het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) beslissen welke commentaren worden verwerkt. Daarna zal de Tweede Kamer zich buigen over het nieuwe LAP. 

Klik hier voor de reactie van de MRF op LAP3.