Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

Iedere werkgever dient conform de Arbeidsomstandighedenwet zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van haar werknemers. Belangrijk onderdeel van de wettelijke verplichting is de risico’s systematisch in kaart te brengen op de gebieden van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Voor ondernemers in de metaalrecyclingbranche is de Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) vernieuwd, erkend en beschikbaar. Dit instrument is het resultaat van een samenwerking tussen de MRF en de Vakbond HZC.

Metaalrecyclingbedrijven met maximaal 25 medewerkers die deze RI&E gebruiken hoeven hun RI&E niet langer door een externe partij te laten toetsen. Dat bespaart hen tijd en geld.

Deze RI&E is een praktisch en op de metaalrecyclingbranche toegesneden hulpmiddel om bedrijfsrisico’s in de verschillende onderdelen van uw bedrijf inzichtelijk te maken. Zo zijn specifieke risico’s benoemd zoals bijvoorbeeld keerwanden en biologische agentia maar ook overige risico’s zoals beeldschermwerk, dieselmotoren emissie en explosiegevaar. Bij elk benoemd risico vind u een korte toelichting over uw wettelijke verplichtingen.

De Branche RI&E is te vinden op de site van het Steunpunt
RI&E: http://www.rie.nl/instrumenten/metaal-recycling/ en van de
MRF: https://www.mrf.nl/index.php/informatie.html.