Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

De Metaal Recycling Federatie (MRF) heeft minister Van der Steur opnieuw met klem verzocht metaalrecyclingbedrijven niet te verplichten om hun metaalinkopen te registreren in het Digitaal Opkopersregister (DOR). 

In haar brandbrief aan de minister geeft de MRF nadrukkelijk aan dat invoering van een digitaal opkopersregister geen enkel draagvlak heeft in de branche, en herhaalt waarom de verplichting tot verplichte registratie in een DOR niet kan bijdragen aan een effectieve bestrijding van metaaldiefstallen en/of heling. 

De MRF benadrukt in haar brief dat het doorzetten van het DOR een hobbyproject is geworden van een aantal beleidsambtenaren en politieofficieren. 

Invoering van het DOR voor metaalrecyclingbedrijven is zinloos, kostbaar en een schending van de privacy van bedrijven en burgers. De MRF zal ook de Autoriteit Persoonsgegevens – het orgaan dat de minister adviseert over privacy –  hierop attent maken. 

Klik hier voor de brandbrief aan de minister.