Om de meldplicht voor groene lijst stromen nu voorgoed te beëindigen heeft de MRF opnieuw het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeschreven en aangedrongen op het schrappen van deze onzinnige verplichting. 

De MRF heeft haar verzoek afgestemd met de grote afvalbedrijven, die eerder bezwaar hadden tegen een gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet melden van de door hen ingezamelde stromen.
Door deze afstemming heeft het ministerie geen steekhoudende argumenten meer om dit gerechtvaardigde verzoek van de MRF af te wijzen. Wij houden u op de hoogte.

Klik hier voor de brief van de MRF aan de directeur Duurzaamheid van het ministerie.