Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de stimuleringsregeling. De regeling was destijds in het leven geroepen om veel meer e-waste in te zamelen en daar zouden de leden van de MRF flink aan kunnen bijdragen.

De producentenverantwoordelijkheid was duidelijk: 65% van de op de markt gebrachte elektrische- en elektronische producten moest worden ingezameld. Uit analyses bleek destijds dat er uit onze sector veel meer te halen viel en hoewel er al een strak onderscheid tussen inzameling en verwerking werd gemaakt bleek de praktijk weerbarstiger. Daarom een regeling om MRF-leden die wel mochten inzamelen maar niet verwerken (financieel) te prikkelen het materiaal af te geven aan een gecertificeerde verwerker. Wettelijk was het al verplicht en de financiële prikkel moest een extra zetje geven. Het was geen doorslaand succes. De regeling moest flink tegen het licht worden gehouden.

De MRF voert gesprekken over een bijgestelde stimuleringsregeling. Hoe die precies gaat luiden zal snel duidelijk worden. Nu alle productstichtingen zijn opgegaan in de Stichting OPEN, zal de MRF dan te maken hebben met één contractpartner in plaats van een stuk of acht. Dat moet de communicatie bevorderen en het administratieve proces versimpelen.

Door: Jules Wilhelmus

MRF Circulaire juni 2021