Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

De MRF werkt met verschillende organisaties om binnen de internationale metaalketen maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en om negatieve effecten voor mens en milieu aan te pakken. Die effecten kunnen wij alleen maar in samenwerking aanpakken. En daarom heeft de MRF als ondersteunende organisatie het internationaal MVO-convenant voor de metaalsector ondertekend. Andere deelnemende organisaties zijn bedrijven, de overheid, brancheverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en vakbonden.

Metalen zijn essentieel voor veel producten en technologieën en zijn cruciaal voor de transitie naar een schone en duurzame energie. Het IMVO convenant stimuleert daarom dat ondernemingen in de metaalketen (van mijnbouw tot recycling) kennis opbouwen om eventuele risico’s voor mens en milieu te identificeren en middelen te ontwikkelen om die risico’s aan te pakken.  Actueel voorbeeld: op dit moment wordt onderzocht wat de exacte herkomst is van schroot dat vanuit Ghana is verscheept naar Nederland, welke partijen hierbij zijn betrokken en of er sprake is van risico’s voor mens en milieu. De MRF werkt hier met overtuiging aan mee.

Meer weten? Ga naar deze site.

Deze organisaties ondertekenden het convenant.