Tijdens de MRF Ledenvergadering op 15 juni jl is aftredend bestuurslid Johan van Peperzeel benoemd tot erelid van de MRF.

Johan kreeg in aanwezigheid van echtgenote Sylvia en kinderen het erelidmaatschap uitgereikt wegens bijzondere verdiensten voor de metaalrecyclingbranche en de MRF in het bijzonder.
Johan is 17 jaar MRF-bestuurslid geweest, waarvan 7 jaar als voorzitter.

Huidig MRF-voorzitter Gabriël van Seumeren stond stil bij de wapenfeiten van Van Peperzeel. Zo roemde hij onder meer diens inspanningen voor de invoering van het MRF Keurmerk als voorwaarde voor het MRF-lidmaatschap. Ook noemde hij het Project Vernieuwing Toezicht, dat Johan samen met toenmalig milieuminister Jacqueline Cramer heeft vormgegeven. Dit project leidde er toe dat MRF Keurmerk gecertificeerde metaalrecyclingbedrijven met minder en minder frequent overheidstoezicht te maken kregen op grond van deze zelfregulering. 

Dit project heeft in vrijwel alle provincies jarenlang uitstekend gewerkt. Met de overdracht van provinciale toezichtstaken naar Omgevingsdiensten is hier helaas de klad in gekomen, en heeft de MRF het project moeten beëindigen.

Johan van Peperzeel is het jongste erelid. Met zijn benoeming staat het aantal ereleden weer op vier. Samen met Fred Nijkerk, Fred Tolenaar en Cees Kroesemeijer staat Johan nu in deze Eregalerij.