Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

De MRF vraagt met klem aandacht bij producenten voor het enorme brandgevaar van lithium-ion batterijen en accu’s. Dit type accu/batterij wordt in steeds meer elektrische en elektronische producten gebruikt als krachtbron.


Beschadiging van deze accu’s en batterijen bij bewerkingsactiviteiten kan leiden tot explosies en brand. Ook bij opslag en transport zijn de risico’s groot.
Recent is een aantal metaalrecyclers geconfronteerd met branden op hun terrein. Branden die in enkele gevallen aantoonbaar (en in overige gevallen ‘vermoedelijk’) zijn veroorzaakt door ontbranding van lithium-ion accu’s en batterijen tussen de aangeboden metalen. 

Recyclingbedrijven hebben maatregelen genomen in het kader van preventie en bestrijding van eventuele calamiteiten, maar dit is niet afdoende. Producenten van elektrische/elektronische apparatuur en van de betreffende lithium-ion batterijen en accu’s zullen de risico’s bij de bron moeten minimaliseren. Door betere informatievoorziening (en kleurcodering) over aanwezige batterijen/accu’s, betere uitneembaarheid accu’s/batterijen, of een mogelijke statiegeldregeling. Hierdoor komen de accu’s en batterijen niet meer in de metaalrecyclingketen terecht. Naast ‘design for recycling’ zal ‘design for safety’ het devies moeten worden. 

De MRF heeft de producentenorganisaties gevraagd mee te denken over mogelijke oplossingsrichtingen. Binnenkort zal tevens een gesprek plaatsvinden met de Bond van Verzekeraars.

De brief aan producenten over het brandgevaar van lithium-ion batterijen vindt u hier.