Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

 

Inmiddels heeft u de nieuwe versie van het MRF Keurmerk al mogen ontvangen en zijn enkelen van u al enthousiast met versie 2022 aan de slag gegaan.

 

De update 2022 bevat enkele kleine aanpassingen en meer aandacht voor het brandgevaar van Li-ion batterijen en hygiëne in verband met het mogelijk in aanraking komen met gevaarlijke stoffen en biologische agentia (waaronder Sars-COV-2 en overige virussen en bacteriën). Over de nieuwe Omgevingswet die per januari 2023 in werking zal treden, hebben we niets concreets kunnen opnemen in deze versie. Belangrijkste wijzigingen in het MRF Keurmerk 2022.

 

 

 

• Onder 4.1.4 Besluit Radioactief Schroot: Een duidelijkere omschrijving van de eisen met betrekking tot het Besluit detectie radioactief besmet schroot.

 

 

• Onder 4.1.5 Wet Milieubeheer: Een uitgebreidere omschrijving van welke ongewone voorvallen verplicht gemeld dienen te worden en het bijhouden van een eenvoudig register hiervan.

 

• Onder 4.2.3 Brandblusmiddelen, brandveiligheid en nooduitgangen/vluchtwegen: Meer aandacht voor brandveiligheid. De vragen uit het inzameling AEEA hoofdstuk met betrekking tot het signaleren van en hoe om te gaan met Li-ion batterijen staan nu hier gegroepeerd. Omdat ‘verdwaalde’ Li-ion batterijen/accu’s momenteel een grote, zo niet de grootste, veroorzaker van branden zijn in onze branche is het noodzakelijk dat schroothandelaren (en hun medewerkers) die geen AEEA inzamelen zich bewust zijn van het feit dat deze ‘brandbommetjes’ in elke lading schroot verstopt kunnen zitten. Denk aan de goed weggewerkte Li-ion accu in een elektrische fiets of een door een passant achteloos in uw containerbak weggegooid stuk consumentenelektronica. Een niet veilig ‘opgeborgen’ knoopcel kan al een brand veroorzaken. Omdat een Li-ion batterijenbrand zich erg lastig laat blussen, vragen wij gepaste blusmiddelen aan te schaffen en waar nodig te gebruiken.

 

• Onder 4.5: Onder ARBO vragen we nu duidelijker om toe te zien op de hygiëne in uw bedrijf door het werken met een Hygiëneprotocol verplicht te stellen. De COVID-19 pandemie heeft iedereen nog eens met de neus op de feiten gedrukt. Een virus/ bacterie kan razendsnel worden overgedragen. Het Hygiëneprotocol besteedt daarnaast ook aandacht aan de ‘onbewuste overdracht’ van gevaarlijke stoffen zoals bijv. Chroom-6 houdend stof of oliehoudende metaaldraaisels.

 

• Onder 4.6: Hier aandacht voor de nieuwe stimuleringsregeling Inzameling AEEA. Om de informatie met betrekking tot de stimuleringsregeling zo actueel mogelijk te houden wordt nu verwezen naar de website van Stichting Open.

 

 

Gerda Kerkhof

Bron: MRF Circulair april 2022