Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

In een gezamenlijk oproep heeft de Europese recyclingwereld samen met milieuorganisaties een klemmend beroep gedaan op de Europese Commissie en lidstaten om werk te maken van de recyclebaarheid van elektrische en elektronische producten die op de markt worden gebracht. 
De Europese recyclingorganisatie EuRIC, waarbij ook de MRF is aangesloten, is één van de initiatiefnemers tot deze oproep.

Geen enkele Europese lidstaat heeft nog invulling gegeven aan artikel 15 van de WEEE Richtlijn, de Europese richtlijn voor inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Op basis van dit artikel moeten lidstaten er voor zorgen dat producenten van elektrische en elektronische producten aan recyclers gratis de noodzakelijke informatie te verstrekken hoe de op de markt gebrachte apparatuur zo hoogwaardig en efficiënt mogelijk kan worden gerecycled.
Tot op heden heeft geen enkele lidstaat hier uitvoering aan gegeven.

Ondertussen worden meer en meer verplichtingen en eisen opgelegd aan recyclers als het gaat om de verwerking en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Recycling wordt hierdoor niet alleen veel kostbaarder, maar ook steeds moeizamer.
Meer dan 80% van de milieu impact van elektrische en elektronische producten wordt echter bepaald in de ontwerpfase.

In hun gezamenlijke verklaring Verklaring EuRIC  roepen de milieu- en recyclingorganisaties de Europese Commissie op lidstaten en producenten tot actie en naleving van de Europese WEEE-Richtlijn te bewege